Utsläppen från SLLs fastigheter minskar kraftigt

Locum, en av Sveriges större fastighetsförvaltare med sjukvården i Stockholms län som dominerande hyresgäst, redovisar en kraftig utsläppsminskning. Växthusgaserna från el- och värmeförbrukningen för landstingets fastigheter har på tio år minskat med motsvarande 200 000 flygresor per år mellan Stockholm och Göteborg, uppger Locum i ett pressmeddelande.

Det Locum har analyserat och nu redovisar är miljöeffekter från energianvändningen, den största miljöpåverkande faktorn inom fastighetsförvaltning. Redovisningen har granskats och redovisats av revisorer från SCB.

Locum redovisar minskade utsläppsnivåer under perioden 1995–2005. När det gäller växthusgaser, kopplade till det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan, har man minskat utsläppen med 66 procent.

Utsläpp som påverkar försurningen har minskats med 76 procent.

Utsläpp som påverkar övergödningen minskades under perioden med 63 procent.

Partikelutsläppen, som påverkar miljömålet Frisk luft, har Locum minskat med 81 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.