Hållbara städer på Building Bridges

På konferensen Building Bridges som hålls i samband med Miljöteknikmässan i Göteborg presenteras flera idéer och förslag på hur man kan arbeta för hållbara städer.

Olle Erhlén från NCC gav sitt perspektiv från byggbranschen. Han berättade bland annat att NCCs vision är att vara ledande inom utvecklingen av hållbart byggande. NCC var först i Sverige med en Green Building byggnad och han tror mycket på passivhus för framtiden. De har som plan att bygga passivhus i alla regioner i Sverige, för att lära sig mer om teknik och marknad. För det är just marknaden Olle Erhlén pratar mycket om. Han pekar på vikten av timing med marknaden för att hållbart byggande ska löna sig, men tror att allt högre elpriser kommer att hjälpa och tvinga marknaden mot en mer hållbar byggbransch.

Gamla lösningar och ny teknik

Sara Grahn från White Architects delar med sig av sina erfarenheter från projekt där man arbetat med energieffektiva lösningar och design som främjar en hållbar utveckling, bland annat att återanvända material och ett värme- och kylsystem från vatten. Viktig erfarenhet av de olika projekten är att man kan räkna med att stöta på problem under processen, men att det är viktigt att fånga upp och diskutera dem för att hitta lösningar för framtiden.

Men mest applåder bjuder Michelle Kaufmann, grundare till Michelle Kaufmann Designs, upp till. Med målet att fylla glappet mellan energieffektiva lösningar och snygg design arbetar hon för att hitta lösningar som är enkla och självklara för användaren. Hon ger inte bara exempel på energieffektiva lösningar som ljusinsläpp och att återanvända kranvatten till spolvatten i toaletten. Istället tar hon hållbart byggande och hållbar design till en ny nivå där man också inkluderar trädgård och bostadsområde.

Själv anser hon att innehållsdeklarationer till hus borde bli en självklarhet och att gamla lösningar tillsammans med ny teknik ger störst framgång.

– Green is the new black, säger Michelle Kaufmann

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.