”Ge lantbrukare kompensation för miljönytta”

Biologisk mångfald Dagens livsmedelsproduktion hotar den biologiska mångfalden och tvingar många lantbrukare att lägga ner sina verksamheter. Det visar en ny rapport som föreslår att lantbrukare ska få betalt för att göra miljönytta.

”Ge lantbrukare kompensation för miljönytta”
Lantbruk i Småland. Foto: Adobe Stock

Dagens livsmedelsproduktion hotar den biologiska mångfalden och leder till snabb nedläggning av lantbruksföretag. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen och Ekologiska lantbrukarna där de båda organisationerna efterlyser en helt ny strategi för att säkra miljömål, matförsörjning och hållbara förhållanden för lantbruk i hela landet.

Rapporten ”Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden” tydliggör hur nästan 100 års intensiv livsmedelsproduktion har bidragit till förlusten av biologisk mångfald och nedläggningen av lantbruksföretag i hela Sverige. Rapportförfattarna menar att det är avgörande att regeringen tar hänsyn till nödvändiga förändringarna för att skydda de ekosystem som lantbruket är beroende av.

– Dagens matsystem utarmar den biologiska mångfalden samtidigt som många lantbruksföretag tvingas läggas ner, vilket gör naturkrisen än värre och minskar vår livsmedelsberedskap. Regeringen måste nu se över livsmedelsstrategin utifrån dessa parametrar, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, i en kommentar.

I rapporten föreslås bland annat att lantbrukare ska få kompensation för att generera miljönytta, exempelvis genom att bevara öppna landskap eller bidra till kolinlagring. Samtidigt anses i rapporten att livsmedelskedjan bör bära kostnaderna för sin miljöpåverkan.

Den nya livsmedelsstrategi som rapporten föreslår bör ha som mål att främja rika odlingslandskap med friska ekosystem och en konsumtion som stöder detta. Dessutom bör det enligt rapporten finnas mål om en mångfald av hållbara lantbruksföretag över hela landet och en varierad och balanserad livsmedelskedja.

– Idag läggs ett lantbruksföretag ner i snitt var 8:e timme. Så kan vi inte ha det. Det skadar både lantbruket, vår livsmedelsberedskap och den biologiska mångfalden, säger Erika Olsson, ordförande Ekologiska lantbrukarna, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.