Smart design stöttar miljöarbetet

Ekodesign Genom att göra produktutveckling av företags miljöpolicy kan smart design hjälpa oss att göra rätt och samtidigt stärka företagens profil. Det är idén bakom det nystartade företaget Resense Design.

Smart design stöttar miljöarbetet

Få höjer på ögonbrynen över hållbarhetspolicys och redovisningar. Vad är fina ord och vad omsätts i praktiken? Erika Bergström, grundare av Resense Design vill hjälpa företag att stärka deras varumärke genom att göra produktutveckling av deras miljöpolicy.

– Många berättar vad de gör i rapporter och på hemsidan, men det är svårt att sticka ut i mängden. Då kan man använda sig av konkret design för att nå ut tydligare, säger Erika Bergström.

Erika Bergström har bland annat hjälpt bostadsbolaget NBAB med är att omsätta sin miljöpolicy i praktiken genom att öka återbruket i ett bostadsområde i Nybro. I föreningens miljöhus byggde hon ett hyllsystem som på ett snyggt sätt exponerar prylar som de boende inte längre behöver och vill ge bort. För grannarna är det sedan fritt att plocka på sig saker.

Sporrar till återbruk

Erika Bergström, grundare av Resense Design.
Erika Bergström, grundare av Resense Design.

– I första fasen satte jag upp en enkel Billy-bokhylla, men det blev snabbt högar med saker och ingen ville rota där. Min idé var att via design lyfta fram varje föremål så att det fick eget utrymme och ljus, säger Erika Bergström.

Resultatet blev ett designat miljöhus med många små fönster där de som bor i området kan ställa sina saker. Erika Bergström har också designat ett bytessystem för Göteborgs bostadsbolag där användarna är fler. Trots detta fungerar det utmärkt.

– Via projekten kan bostadsbolagen visa hur de arbetar konkret för att höja medvetenheten kring avfall och återbruk, konstaterar Erika Bergström.

Visa energiförbrukningen

I ett annat projekt vill Erika Bergström öka människors engagemang för energieffektivisering. Hon upplever problem med de skärmar med grafer och siffror som många företag sätter i entrén för att visualisera sin energianvändning.

– Jag tror inte att det är bästa sättet att engagera människor. Skärmar är lätta att gå förbi och ignorera. Nu jobbar jag med en glasskulptur som växlar färg utifrån hur man ligger till i sin energianvändning. Det blir en direkt återkoppling till den som passerar vare sig de vill eller inte, säger Erika Bergström.

Varumärkesbyggande

Förutom att den här typen av produkter är en bra påminnelse och förhoppningsvis bidrar till förändrade beteenden är de också bra för företagens varumärke, eftersom man skiljer ut sig ur mängden, menar Erika Bergström.

– När man visar upp sitt hållbarhetsarbete når man ut tydligare. Det ökar engagemanget bland medarbetare, man kan spara resurser och det bidrar också till en positiv stämning inom företaget.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.