EU-svepet: Förbud mot PFAS i brandsläckningsskum nära

EU Taxonomin blir försenad igen, kritik riktas mot kommissionens förslag om en ny social klimatfond och ett förbud mot PFAS i bland annat brandsläckningsskum är nära. Allt detta och mycket mer i årets näst sista EU-svep från Miljö & Utveckling.

EU-svepet: Förbud mot PFAS i brandsläckningsskum nära
PFAS från brandskum förorenade vattnet i Ronneby. (Bilden är från annan plats.). Foto: Stockadobe

Under det senaste åren har PFAS varit ett hett debatterat ämne i Sverige. Flera kommuner kämpar med PFAS-föroreningar från antingen Försvarsmaktens eller räddningstjänstens verksamheter. Nu kan ett förbud mot PFAS i brandsläckningsskum vara nära enligt Kemikalieinspektionen. Två av den europeiska kemikaliemyndigheten, Echas, vetenskapliga kommittéer har ställt sig positiva till förslaget att begränsa användningen av PFAS-gruppen, som kallas PFHxA.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det gäller PFAS-ämnen som används i allväderskläder, skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Förslaget kommer nu gå vidare till kommissionen och därefter medlemsländerna. Ett beslut kan fattas under 2022.

Taxonomin försenad – igen

Idag 22 december var det tänkt att EU-kommissionen skulle presentera förslaget om huruvida gas och kärnkraft ska inkluderas i taxonomin. Men återigen har förslaget försenats. Enligt tidningen Politico kommer dock ett utkast till förslaget att skickas till EU:s medlemsländer på remissrunda. Länderna har till och med nyårsafton på sig att svara.

Förutom gas och kärnkraft väntas en hel del andra områden inkluderas i taxonomin.

Så ska EU finansiera NextGenerationEU och Fit for 55

Kommissionen föreslår tre nya inkomstkällor för att finansiera NextGenerationEU och Fit for 55. Det handlar om intäkter från utsläpphandel (ETS), resurser från EU:s föreslagna Carbon border mechanism CBAM, och kvarvarande vinster från multinationella företag som omfördelas till EU:s medlemsstater enligt det nyligen genomförda OECD/G20-avtalet gällande beskattningsrättigheter (”Pillar One”). De tre nya inkomstkällorna väntas generera i genomsnitt upp till 17 miljarder euro årligen till EU:s budget.

De nya egna medel som föreslås ska bidra till att återbetala de medel som EU samlat in för att finansiera bidragsdelen av NextGenerationEU. De nya egna medlen ska också enligt kommissionen finansiera den sociala klimatfonden.

Här kan du läsa mer om det nya förslaget.

Sverige kritiskt till EU:s sociala klimatfond

Under måndagen träffades EU:s miljöministrar för årets sista möte. Bland annat diskuterades de skenande elpriserna i Europa men också förslag om en ny social klimatfond, som fick hård kritik från bland annat Sverige.

Ander Grönvall, statssekreterare hos miljö- och klimatminsiter Annika Strandhäll, representerade Sverige under mötet och sa bland annat enligt tidningen Euractive att han inte såg någon anledning till ytterligare en “budgetmekanism”. Istället vill Sverige tillsammans med Danmark hjälp låginkomsthushåll genom pengar från EU:s utsläppshandel, inte inrätta en ny fond.

EU presenter guide för restaurering av vattendrag

Sist men inte minst har EU-kommissionen tagit fram en guide för hur medlemsländer bör göra för att restaurera vattendrag. Guiden hittar du här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.