nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Förvaltningarna har bland annat bytt ut strålkastarna i arenorna i Globenområdet till LED-armaturer. FOTO: Shutterstock

Effektiviserade för 420 miljoner

420 miljoner kronor. Det har Stockholms stad sparat via förvaltningarnas energieffektiviseringar. Närvarostyrning av ventilation och byte till LED-belysning är två av de åtgärder som genomförts.

 • Annons 1

Genom energikartläggningar och installation av ny teknik i de mest energislukande verksamheterna har energianvändningen minskat med totalt 11 procent mellan 2012-2015.

– Stadens bolag och förvaltningar har gjort ett riktigt hästjobb och nu får vi se resultatet, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

12 förvaltningar och bolag har deltagit i arbetet, Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Trafikkontoret, Stadshus AB, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, SISAB, SGA Fastigheter och Stockholms Hamnar.

Så gjorde förvaltningarna:

 • Installation av luftvärmeväxlare, det vill säga energiåtervinning av uppvärmd utgående ventilationsluft.
 • Tilläggsisolering av tak, väggar och lastkajer.
 • Byte till LED-belysning.
 • Strålkastarna i arenorna i Globenområdet har bytts till LED-armaturer.
 • Närvarostyrning av ventilation.
 • Rätt inställda radiatorer och element, så att inga övertemperaturer förekommer i inomhusluften, 20-21 grader är optimalt.
 • Drifttekniker har fortbildats och blivit ännu skickligare på att ställa in avancerad teknik så den fungerar optimalt och sparar energi.
 • Borttagande av köldbryggor det vill säga, balkonger med järnbalkar som går in i huskroppen och leder in kyla. Istället ”hängs” balkonger utanpå fasaden.
 • Installation av tidur på bastuaggregaten i stadens sim- och idrottshallar.
 • Bostadsbolagen påminner också sina hyresgäster om att de kan bidra till minskad energianvändning genom att bland annat hushålla med varmvatten och endast vädra korta stunder vintertid.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.