Debatt: Lagför miljöförbrytelser i Ukraina

Debatt Miljösäkerhet är en viktig förutsättning för nationell och internationell säkerhet. Det skriver Simon Holmström, ledamot av Ålands lagting, i en debattartikel. Ekocid behöver inkluderas i Romstadgan som ett femte brott mot freden.

Debatt: Lagför miljöförbrytelser i Ukraina
Simon Holmström vid en session med Nordiska rådet. Foto: Nordiska Rådet

Den ryska militära invasionen av Ukraina är inne på sin fjärde månad. Under denna tid har vi sett rapporter om flertalet ryska attacker mot civil infrastruktur vilka verkar ha saknat bestämda militära mål. Attackerna har inte bara orsakat ofattbart humanitärt lidande utan också omfattande, långvariga och allvarliga skador på den naturliga miljön.

Dessvärre är denna typ av miljöförstöring som krig orsakar något vi sällan pratar om. En rad forskare och civilsamhällesorganisationer har därför lyft att internationella organ måste beakta de långsiktiga miljöproblemen i Ukraina, bland annat i ett gemensamt uttalande till FN:s miljöförsamling (UNEA) och genom ett öppet brev från Environmental Peacebuilding Association.

Det är ett budskap som särskilt rättsvårdande myndigheter behöver hörsamma, menar Ecocide Alliance – ett globalt, parlamentariskt nätverk för erkännandet av ekocid – i ett nyligen publicerat uttalande.

Rysslands handlingar utreds

Fakta

Debatt

Detta är opinionsmaterial. Skribenten står själv för de åsikter som framförs i artikeln.

Brottsligt ansvar för Rysslands handlingar utreds just nu av den ukrainska statsåklagaren, av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och flera nationella åklagarmyndigheter enligt principen om universell jurisdiktion. ICC rapporterade nyligen att fältundersökningar kommer att inledas.

Hittills har väldigt få insatser gjorts för att utdöma individuellt straffrättsligt ansvar för miljöbrottslighet i samband med krig. Sådan brottslighet har till stor del ignorerats på både nationell och internationell nivå.

Till exempel har ICC:s åklagarkammare (OTP) aldrig lagfört krigsförbrytelser enligt artikel 8.2(b)(iv) i Romstadgan, som uttryckligen skyddar den naturliga miljön. Inte heller har OTP undersökt anklagelser om miljöbrott inom ramen för andra brottskategorier, såsom brott mot mänskligheten i Kambodja eller Brasilien. Detta trots att OTP sedan 2016 i ett policydokument om val av ärenden och prioritering har åtagit sig att prioritera sådana mål.

Dags att bryta ett juridiskt vakuum

Det är dags att bryta det juridiska vakuum som idag finns i frågor om global miljöbrottslighet. Det internationella samfundet har en stor uppgift att hjälpa lokala ansträngningar för att övervaka miljöskador, inrätta mekanismer för att samla in och dela data, samt stöda organisationer att analysera och bygga brottmål baserat på sådana uppgifter. Detta skulle inte bara medverka till att förbrytarna kunde straffas utan också sända en global signal att straffriheten för miljöbrottslighet inte längre råder på något annat ställe i världen heller.

Inkludera ekocid som ett femte brott mot freden

Det mest effektiva sättet att utdöma straffrättsligt ansvar på lång sikt är dock att ändra Romstadgan för att uttryckligen inkludera ekocid som ett femte brott mot freden – inte bara begränsat till krigstid.

Detta skulle göra det möjligt för ICC och de nationella rättssystemen att ta itu med de allvarligaste miljöbrotten och att minska en av grundorsakerna till konflikter, nämligen bristen på och den orättvisa fördelningen av naturresurser.

Skydda ekosystemen

Miljösäkerhet är trots allt en viktig förutsättning för nationell och internationell säkerhet. Låt oss bygga fred genom att skydda ekosystem och biologisk mångfald.

– Simon Holmström, Ledamot av Ålands lagting (Hållbart initiativ, ersättare i Nordiska rådet (Mittengruppen), medlem i Ecocide Alliance

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.