Cheferna: Så löser vi kompetensbristen

Kompetensbrist Chefer inom forskning och utveckling upplever svårigheter att hitta rätt kompetens, särskilt inom områden som digitalisering och hållbar omställning. Det visar en ny undersökning.

Cheferna: Så löser vi kompetensbristen
Foto: Pressbild.

I Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga barometer svarar över hälften av forskning och utvecklingscheferna (FoU) att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att hitta rätt kompetens.

– Sverige behöver fler ingenjörer, utan rätt kompetens och ett starkt forsknings- och innovationssystem hämmas tillväxten. Detta kan göra att företagen tvingas flytta sin forskning och utveckling utomlands. En viktig pusselbit är att vi intensifierar satsningar för att väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga, säger Tuula Teeri, vd för IVA, i en kommentar.

I årets undersökning betonar forsknings- och teknikchefer fortsatt att tillgång till kompetent personal är den mest avgörande faktorn. Enligt resultaten upplever 52 procent av dessa chefer det som ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera FoU-personal. Bland de 25 storföretagen med flest FoU-anställda är denna andel ännu högre, nämligen 60 procent. Särskilt inom området kompetensutveckling önskar FoU-cheferna förbättringar. Betyget för tillgången till kompetens i Sverige är 3,5 på en femgradig skala, något lägre än de senaste tre årens genomsnittsbetyg på 3,6.

Stabilt innovationsklimat

FoU-chefer anser att Sverige erbjuder stabila förutsättningar för innovation, med 60 procent som ser dem som

Förslag från FoU-cheferna – så får Sverige ett bättre FoU-klimat:

  • Stärk forskning i samverkan mellan företag och akademi.
  • Satsa på ingenjörsutbildningarna och fokusera på inriktningar med kompetensbrist.
  • Öka satsningarna på matematik och naturvetenskap i grund- och gymnasieskolan.
  • Skapa incitament för att öka andelen som forskar vidare efter grundutbildning.
  • Förenkla och snabba på processen för att anställa utländska experter.
  • Mer långsiktiga spelregler och en tydlig forsknings- och utvecklingsstrategi från politiken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.