Business Swedens vd: 3 saker företagen vill Cop26 ska leda till

Cop26 Under Cop26 finns Business Sweden på plats för att visa upp de svenska lösningarna på klimatomställningen. Jan Larsson är vd för organisationen och listar tre saker som företagen hoppas att Cop26 ska leda till. 

Business Swedens vd: 3 saker företagen vill Cop26 ska leda till
Jan Larsson, vd Business Sweden. Foto: Jenny Kejerhag

Sedan i maj är Jan Larsson vd för den delvis statligt ägda organisationen Business Sweden. En roll han trivs bra med.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Jobbet är en alldeles fantastisk kombination av att driva en stor organisation som är både komplex och svår med nästan 500 personer på 42 ställen runt om i världen. Det är verkligen ett utmanande chefsjobb. Men det är också ett jobb man går till för att man vill bidra med jobb, tillväxt men också hållbarhet i Sverige, säger Jan Larsson.

Jan Larsson, vd Business Sweden.
Foto: Jenny Kejerhag Jan Larsson, vd Business Sweden. Foto: Jenny Kejerhag

Hur upplever du att det är att vara på plats i Glasgow under Cop26?

– Det är mycket roligare, hoppfullare och mer upplyftande än jag trodde innan jag kom hit. Det beror inte så mycket på förhandlingarna, för de hålls långt ifrån oss, utan det som ger mig hopp är företagen inte minst de svenska som utvecklar lösningarna för framtiden.

Behöver inte företagen hjälp av politiken för att klara omställningen?

– Min känsla är när jag pratar med många av företagen är att det vore bra om de politiska förhandlingarna kommer fram till bra beslut, men omställningen har redan börjat. Det tillverkas redan fossilfritt stål, vi har börjat elektrifiera vår transport- och gruvsektor, och det kommer inte ta slut om det skulle fattas dåliga beslut, säger Jan Larsson och fortsätter:

– Därmed inte sagt att det politiska är oviktigt. Det är såklart superviktigt eftersom det driver på utvecklingen mycket snabbare men själva utvecklingen har redan börjat och kommer inte att sluta. Eftersom det idag finns konsumenter, analytiker, investerare som inte bara kräver hållbara produkter eller tjänster utan också hållbara värdekedjor.

Tre saker näringslivet vill se från Cop26

Jan Larsson listar tre saker som han i samtal med företagen upplever att näringslivet ändå vill se ska komma ut från klimattoppmötet.

– För det första vill företagen se någon form av gemensamt koldioxidpris eftersom det skulle påskynda processerna, och det skulle gör att företag inte förlorar på att ligga i framkant med de investeringskostnader det innebär för företagen, säger Jan Larsson.

Kräver långsiktighet

För det andra nämner Jan Larsson att företagen vill se en långsiktighet.

– Det är så många olika delar som måste till för att vi ska kunna ställa om. Det är enkelt att prata om att öka elektrifieringen men det måste till laddstolpar, effekt i elnätet, elproduktion som både klarar fordonsflottan och produktion av fossilfritt stål. Allt det behöver en långsiktig plan, anser Jan Larsson.

Vill se finansiering till startups

Till sist nämner han också frågan om finansiering. En fråga som också är högt upp dagordningen under Cop men även genom EU:s gröna giv.

– Kanske inte finansiering riktat mot de stora företagen utan mer mot startups som de stora företagen nu vänder sig till för olika lösningar, säger han och tillägger:

– Men det jag tror alla vill ska komma ut av det här mötet är ett budskap om hopp. Det värsta som kan hända är att vi ger upp. Vi behöver åka härifrån med känslan av att 1,5-gradersmålet fortfarande är möjligt.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.