Avfall kan bli miljövänlig kemi

Rester från jordbruks- och skogsavfall kan innehålla värdefulla kemiska föreningar som inte nyttas. Nu ska ett forskningsteam ändra på detta.

Avfall kan bli miljövänlig kemi

Syftet med projektet är att nyttja restprodukter på ett effektivt och miljövänligt sätt. I restprodukter finns nämligen ämnen som har betydelse för hälso-, livsmedels- och kosmetikabranschen och tanken är att utvinna dessa ur avfallet innan det används som djurfoder eller råvara i biogasanläggningar. Forskaren Charlotta Turner leder projektet som via Formas fått anslag på 19,5 miljoner kronor. Under de kommande fyra åren ska teamet ta fram processer för utvinning.

Det första steget blir att rena fram de ämnen gruppen tidigare lyckats utvinna ur avfall från småföretag som de har kontakt med. Forskarna kommer också göra analyser av företagsekonomisk lönsamhet.

– Eftersom vi genomför både omfattande livscykelanalyser, samhällsekonomiska analyser och lönsamhetsanalyser, kommer vi också att kunna avgöra vilka tillämpningar och processer som verkligen leder till en utveckling mot ett mer hållbart samhälle, säger Charlotta Turner.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.