Avfall istället för återvinning?

Avgifterna för förpackningsåtervinning höjs i flera europeiska länder. Orsaken är den ekonomiska krisen som har minskat efterfrågan på returmaterial och nu riskerar förpackningar att bli avfall istället för råvara.

− Sedan hösten 2008 har priserna på returmaterial mer än halverats på vissa håll, säger Norman Karsch, chef för miljöservice inom Tysk-Svenska Handelskammaren som hjälper exportföretag att beräkna och deklarera sina förpackningar i Tyskland och övriga Europa. I flera europeiska länder tvingas nu återvinningssystemen höja avgifter från 2010 för att täcka kostnaderna för återvinningen.

Handelskammaren menar dock att det finns åtgärder som kan motverka krisen för returmaterial. Bland annat vill Pro Europe, paraplyorganisationen för det europeiska Gröna Punkten-systemet, att den offentliga sektorn enbart köper in återvunnet material. Pro Europe kräver också lättnader för tillstånd att lagra återvunnet material samt pekar på andra lösningar så som att sänka momsen för återvinningsmaterial, införa koldioxidcertifikat och införa lägre skatt för omhändertagande av avfall och för bearbetning av råvaror.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.