nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Mer än hälften av Sveriges värdefulla havsområden saknar konkreta förvaltningsplaner för hur skyddet ska uppnås. FOTO: WWF

93 procent av Östersjöns skyddade områden saknar plan

Endast 7 procent av Östersjöns skyddade yta har en förvaltningsplan. Det visar WWF:s nya rapport om hur Sverige och östersjöländerna sköter målen om skyddade havsområden.

  • Annons 1

Sverige och andra EU-länder saknar ett fullvärdigt skydd för den biologiska mångfalden i haven.

Östersjön har runt 16 procent utpekat skydd, men bara 7 procent av ytan har en förvaltningsplan. Likaså andra havsområden i svenska hav, har endast skydd på pappret.

Det visar WWF:s nya rapport Protecting Our Oceans: Europe’s Challenges to Meet the 2020 Deadlines.

Illustration: WWF

Uppfyller inte det internationella målet

Sverige och andra östersjöländer uppfyller inte det internationella målet om att skydda och hållbart förvalta minst 10 procent av havsområdet. Forskarna, liksom WWF, anser att minst 30 procent bör vara skyddat för att täcka behovet av hållbara ekosystem framöver.

– Det är viktigt att vi får ett ordentligt skydd på plats för haven så att vi får friska ekosystem för dagens och framtida generationer. Många arter och deras livsmiljöer hotas av nuvarande och framtida aktiviteter. Gör vi inget nu, riskerar vi att äventyra havsmiljön så till den grad att det får ödesdigra konsekvenser för såväl naturen som oss människor, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Inte unikt för Sverige

Sverige är inget undantag. Övriga europeiska länder är inte bättre – endast två procent av Europas hav har ett fullvärdigt skydd.

– Arbetet med att skydda våra hav går alldeles för långsamt. Det är viktigt att regeringen nu skjuter till ordentligt med resurser så att vi kan skydda mer havsområden. Till de områden som redan pekats ut som skyddsvärda krävs fullständiga förvaltningsplaner och åtgärder som gör att skyddet verkställs, säger Metta Wiese, expert havsförvaltning WWF.

Läs mer: Tidigare EU-rättsjurist ska leda BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete

Några av de stora utmaningarna är att skapa ekologiskt representativa och väl sammanhängande nätverk av skyddade havsområden. Dessa kräver bevarandeåtgärder och förvaltningsplaner. Områdena är värdefulla för att de säkrar spridnings- och vandringsvägar mellan olika livsmiljöer i havet.

En annan utmaning är att tillgodose ett växande behov av utökad infrastruktur till havs och längs kusten som exempelvis sjöfartstrafik och exploatering.

Därför är det viktigt att skyddade havsområden inkluderar zoner där destruktiva och exploaterande aktiviteter inte tillåts.

Läs mer: Grön infrastruktur räddade bostadsområde från översvämningsskador

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4