Svenskar dåliga på att återanvända mobiltelefoner

Avfall & Återvinning Att återanvända sin mobiltelefon innebär en stor miljövinst. Ändå väljer 65 procent av Sveriges företag och myndigheter att skrota eller lägga undan mobiler i stället för att återanvända dem. Det visar en studie av TNS-Sifo.

Svenskar dåliga på att återanvända mobiltelefoner

Miljövinsten av att återanvända en mobiltelefon i ytterligare 1-2 år jämfört med att köpa en ny beräknas till 30 kilo koldioxid. Det motsvarar energin för att driva tre kylskåp i ett år. Beräkningen, som har gjorts vid Technische Universität i Berlin, bygger på en modell som väger in miljöpåverkan och energiåtgång för återanvändning respektive nyköp.

I Sverige beräknar man att det, lågt räknat, finns 100 000-tals mobiler som inte längre används ute på företag och myndigheter i förråd och skrivbordslådor. En stor del av dessa skulle kunna gå till återanvändning, vilket skulle innebära en minskad miljöpåverkan och dessutom pengar tillbaka till företagen. Särskilt när det gäller smarta mobiler som har höga andrahandsvärden.

– Det handlar om ett kolossalt slöseri, inte minst med tanke på att många organisationer byter ut personalens mobiler vartannat år. Det visar att många mobiler som skickas till skroten är relativt moderna och därmed attraktiva på andrahandsmarknaden. Det finns en stor efterfrågan på begagnade mobiler i Europa, säger Jonas Karlsson, vd för Inrego som är specialiserat på återanvändning av it- och telekomutrustning.

En TNS-Sifo-undersökning visar att nästan hälften, 46 procent, av Sveriges organisationer byter ut personalens mobiler vartannat år eller oftare. Ytterligare 32 procent gör det vart tredje år eller oftare. Hela 65 procent väljer då att skrota eller magasinera utrustningen, medan endast 7 procent ser till att mobilerna går till återanvändning. Ytterligare en mindre andel svarar att mobilerna går till välgörenhet eller ges som gåva till personalen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.