Svenska båtplatser starkt förgiftade

2000 gånger för höga halter av cancerframkallande kolväten och 450 gånger för höga halter av kvicksilver. Båtuppläggningsplatser i Sverige är kraftigt förgiftade.

När båtägare vårdar sina båtar förgiftar färgflagor och damm omgivande mark och vattendrag. Forskare från Stockholms universitet har sammanställt undersökningar av marken från 34 båtuppläggningsplatser för fritidsbåtar runt om i Sverige.

– Sammanställningen visar att det på dessa platser oftast finns väldigt höga halter av många olika ämnen som man vet är mycket giftiga. Särskilt alarmerande är att de högsta halterna påträffas i det översta markskiktet vilket tyder på att gifterna nyligen tillförts, säger Britta Eklund, forskare vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet och ansvarig för sammanställningen.

Mätningarna visar att Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning överstigs för flera olika ämnen. Koppar överskrider gränsvärdet cirka 100 gånger, bly 180 gånger, kvicksilver 450 gånger, PCB 500 gånger och cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten överstiger gränsvärdet cirka 2 000 gånger.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.