Lantbruket ska bli mer klimatsmart

Att producera konstgödsel till det svenska lantbruket kräver 9 TWh energi varje år, med mycket koldioxidutsläpp som följd. Nu försöker forskare minska utsläppen.

– Produktion av kvävegödsel är en av nyckelfaktorerna när man beräknar klimatpåverkan av livsmedel och bioenergi. Om man tittar på till exempel odling av vete är det inte ovanligt att produktionen av kväve står för mellan 40 och 65 procent av klimatavtrycket,säger Serina Ahlgren, doktor i jordbruksteknik vid SLU och projektledare för det tvärvetenskapliga projekt som ska minska på utsläppen från produktionen av kvävegödsel.

Tekniken för att producera kväve med lägre klimatpåverkan genom att använda förnybara resurser finns redan. Utmaningen för projektet ligger i att få ihop den storskaliga produktionen av kvävegödsel med den småskaliga produktionen av förnybara energikällor.

Projektet är ett samarbete mellan SLU, Lunds tekniska högskola och även LRF, som bistår med kompetens i samarbete, certifiering och marknadsföring.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.