Svenska städer är utsläppsbovar

Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping släpper ut långt mer växthusgaser än det globala genomsnittet. Dessutom är utsläppen långt över statistiken som städerna redovisar, enligt en ny rapport.

Bakom rapporten står tankesmedjan Cogito och Stockholm Environment Institute. I den officiella statistiken ingår endast utsläpp som sker inom Sveriges, och respektive kommuns, gränser och inte de utsläpp från tillverkning och transport av de saker som utgör den totala konsumtionen. Räknar man med även dessa utsläpp är siffrorna långt högre än den officiella statistiken. För Sverige totalt sett är utsläppen ca 100 miljoner ton per år, vilket är ca 90 procent högre än de utsläpp som vanligen rapporteras.

– Att mäta den miljöpåverkan som orsakas av den totala konsumtionen ger en mer rättvisande bild av varför utsläppen fortsätter att öka på global nivå, säger Katarina Axelsson, författare till rapporten från Stockholm Enviroment Institute.

I snitt genererar en svensk utsläpp på 14,2 ton växthusgaser per år. Det globala genomsnitet är fyra ton. För att hålla temperaturhöjningen under två grader får utsläppen per person och år inte överstiga två ton.

– Sveriges vikande utsläppssiffror sker idag till priset av ökade utsläpp och ökad miljöbelastning i andra delar av världen. Föreställningen att svenskars utsläpp enbart genereras inom Sveriges gränser är förlegad, säger Per Gahrton, ordförande för Cogito.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.