Stop för överlämnande av utsläppsrätter

Möjligheten för verksamhetsutövare att överlämna utsläppsrätter är nu stoppad. Dock påverkas inte den övriga handeln med utsläppsrätter av beslutet.

Anledningen till beslutet är att redan överlämnade reduktionsenheter har sålts vidare efter överlämnandet i ett av EUs medlemsländer. En ny registerförordning som träder i kraft under sensommaren 2010 ska förhindra att enheter används för överlämnande mer än en gång på det sätt som har skett.

För att skydda handelssystemets integritet och minska oron inom handeln med utsläppsrätter, har EU-kommissionen därför valt att begränsa möjligheten att överlämna fram till att den nya förordningen träder i kraft.

Funktionen för överlämnade av reduktionsenheter inom EU och i Sveriges nationella register kommer att öppnas igen den 19:e april. 1 maj stängs möjligheten igen för att inte öppnas förrän den nya registerförordningen träder ikraft.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.