Smarta förpackningar ska minska svinnet

Avfall Hälften av världens producerade livsmedel åker i soporna. Anledningarna är flera, men en åtgärd som kan minska svinnet är smarta förpackningar, visar forskning.

Smarta förpackningar ska minska svinnet

– Förpackningar skyddar innehållet och är bärare av viktig information, dessutom ska de underlätta användandet. Förpackningen har en tydlig och viktig, men fortfarande alltför ouppmärksammad, roll att spela för att bidra till att mindre mat slängs, säger Helén Williams, forskare vid Karlstads universitet som tillsammans med tre andra forskare undersökt förpackningars roll när det gäller livsmedelssvinn.

Deras forskning pekar på lösningar som ger bättre skydd under transport eller som ökar färskvarors hållbarhet genom ökad ventilation och temperaturkontroll. Enligt Helén Williams sker också en stor del av svinnet på grund av överskott av livsmedel, här kan smart design vara av nytta.

– En viktig faktor är därför förpackningar som gör det enkelt för butiker och restauranger att skicka vidare överflödet till aktörer eller organisationer som bland annat delar ut mat i välgörenhetssyfte. Det kan exempelvis handla om att förpacka i återvinningsbar wellpapp istället för i plastbackar som måste returneras, säger hon.

Dock står privatpersoner för det största svinnet och då halvfabrikat av färska produkter, exempelvis färdighackad sallad, ökar krävs nya typer av förpackningslösningar för bättre hållbarhet.

För att komma till rätta med problemet krävs också åtgärder på andra håll, bland annat mer och bättre information till tillverkare och konsumenter. Inte minst gällande datummärkning av livsmedel.

– Många tror att produkter blir obrukbara när bäst före-datumet är nått. I själva verket handlar märkningen om under vilket tidsspann tillverkaren garanterar yttersta toppkvalitet. Vi behöver fortsätta den här forskningen samt visa allmänheten och aktörer i kedjan den viktiga funktion som förpackningar har för att skydda innehåll. Det kommer i slutändan leda till att mer mat konsumeras istället för att gå till spillo.

Här kan du ta del av studien.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.