Uppförandekod för bättre textilinsamling

Avfall En uppförandekod för textilinsamlare. Det hoppas IVL Svenska Miljöinstitutet ska leda till en gemensam återvinningsstrategi i Norden.

Uppförandekod för bättre textilinsamling

Enligt institutet finns det idag inget organiserat system för hur textilåtervinningen ska gå till och insamlingen sker främst på frivillig basis. IVL Svenska Miljöinstitutet har fått fyra projektuppdrag inom textilområdet. Tre av dessa har som mål att öka insamling, återanvändning och återvinning av använda textilier. Dessa sker i samarbete med organisationer från de övriga nordiska länderna.

– Det finns idag inga styrmedel för hur återvinningen ska gå till, och det finns både seriösa och oseriösa insamlare av textil. Vi ska ta fram en uppförandekod för insamlare och se om vi kan skapa en gemensam återvinningsstrategi i Norden, säger David Palm, forskare inom avfallshantering och planering på IVL.

Med en uppförandekod får organisationer skriva under ett åtagande för att säkra att hanteringen av begagnade textilier sker på ett så miljömässigt hållbart sätt som möjligt. David Palm menar att det behövs samarbete över gränserna för att få in tillräckligt stora mängder så att återvinningen lönar sig.

Det fjärde projektet finansieras av Naturvårdsverket som har i regeringsuppdrag att ta fram etappmål för textilier. Projektet ska ta formulera mål och utvärdera åtgärder genom livscykelberäkningar som jämför återvinning, återanvändning och förbränning samt samhällsekonomiska beräkningar på olika åtgärder och styrmedel för att kunna nå målet. Producentansvaret är en viktig del i projektet och bland annat kommer man att snegla på Frankrike.

– Producentansvaret i Frankrike innebär att man lägger på en extra avgift på varje plagg som säljs på marknaden. Om man gör på det sättet, med en tillräckligt hög avgift, så blir det dyrt att sälja många dåliga plagg på marknaden, säger David Palm.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.