Tummen upp för avfallshantering

Avfall Medborgarna är nöjda med kommunernas avfallshantering. Det konstaterar Avfall Sverige i sin rapport Svensk Avfallshantering.

87 procent av medborgarna är nöjda eller mycket nöjda med hämtning av hushållsavfall och 85 med sitt besök vid återvinningscentralen. Den totala mängden behandlat hushållsavfall var förra året 4 398 680 ton, en ökning med 1,1 procent från 2011. Per person blir det drygt 460 kilo. Den behandlingsmetod som ökar mest är biologisk återvinning, som ökade med 3,0 procent. Deponeringen minskade med 14,7 procent. För övriga behandlingsmetoder är skillnaderna små. Materialåtervinning minskade med 0,2 procent och energiåtervinning ökade med 1,6 procent.

Drygt hälften av hushållsavfallet går till energiåtervinning. Cirka en tredjedel till materialåtervinning och ungefär 15 procent till biologisk återvinning. Endast 0,7 procent går till deponering.

– Genom kommunernas ansvar för hantering av hushållsavfallet har insamlings- och behandlingsmetoderna utvecklats så att allt mer av avfallet kan tas tillvara. Den avfallsutredning som ligger och som det förväntas komma proposition på, föreslår att kommunerna ska få ansvar även för insamling av förpackningar och tidningar. Det skulle ge kommunerna möjlighet att utveckla insamlingssystemen ytterligare och därigenom öka återvinningen till nytta för miljön, för samhället och för medborgarna som får bättre service, kommenterar Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist statistiken och påpekar att utmaningen nu är att minska avfallsmängderna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.