nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Framöver finns det risk för längre och fler elavbrott, enligt en rapport från Riksrevisionen.
Framöver finns det risk för längre och fler elavbrott, enligt en rapport från Riksrevisionen. FOTO: Shutterstock

Riksrevisionen varnar: Oklar styrning kan ge höga elpriser

Omställningen mot förnybar energi kan leda till både ett högre elnätspris och fler och längre elavbrott, enligt en granskning från Riksrevisionen.

  • Annons 1

Riksrevisionen har granskat regeringens finansiella och verksamhetsmässiga styrning av Svenska Kraftnät, den myndighet som ansvarar för elöverföringssystemet. Anledningen är att den omställning mot förnybara energislag som just nu pågår kommer att ställa nya krav på energimarknaden och elsystemet.

Enligt Riksrevisionens granskning finns det flera problem i den nuvarande styrningen av Svenska Kraftnät.

Bland annat skapar den inga incitament för att pressa kostnader eller prioritera mellan olika investeringar i stamnätet.

– I omställningsarbetet finns flera brister som kan leda till att kunderna riskerar både ett högre elnätspris och fler och längre elavbrott, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Otydlig styrning

Svenska Kraftnät kan till exempel inte fullt ut använda sig av prissättning för att styra ny elproduktion till den plats där elbehovet är störst. Ett oklart finansieringsupplägg och uppdrag för Svenska kraftnät riskerar också att leda till elnät som byggs ut mer än nödvändigt och därmed gör det dyrare för alla elnätskunder.

Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät håller dock inte med om kritiken. 

– Svenska kraftnäts investeringar görs inte på måfå utan föregås av noggranna samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar där alla större nyttovärden och kostnader beaktas. Vi bedömer risken för överutbyggnad som mycket liten, utifrån det stora behov som energiomställningen innebär, säger Mikael Odenberg.

Här hittar du rapporten

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.