PFAS-domen överklagas

PFAS Ronneby Miljö & Teknik har beslutat att överklaga PFAS-domen. ”Vi anser att domen bör överprövas av hovrätten” säger styrelseordförande Kevin Ny, i ett pressmeddelande.

PFAS-domen överklagas
PFAS-domen från Blekinge tingsrätt överklagas. Foto: StockAdobe

PFAS-domen från Blekinge tingsrätt överklagas. Det kommunala bolaget Ronneby Miljö & Teknik, som förlorade i domstolen, vill nu att högsta domstolen prövar frågan.

– Det är så pass viktiga frågor som lyfts i tingsrättens dom att vi anser att domen bör överprövas av hovrätten. Det saknas till exempel prejudikat i denna typ av mål där själva risken för skada anses som personskada, säger styrelseordföranden Kevin Ny i ett pressmeddelande.

Fick förorenat vatten i kranen

Målet rör 165 Ronnebybor som fått förorenat vatten levererat från det kommunala bolaget. Föroreningen, som bestod av PFAS-ämnen, kom ursprungligen från Försvarets verksamhet i Kallinge. När föroreningen upptäckts gjordes mätningar i gruppen som visade mycket höga halter av PFAS i kroppen hos en del av de drabbade.

Enligt domslutet i tingsrätten innebär de höga halterna i sig, och den ökade risk för framtida hälsoeffekter de drar med sig, en personskada. Detta vill nu det kommunala bolaget få prövat i högre instans.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.