Ökat intresse för etiska fonder

Framtiden ser ljus ut för investeringar i etiska fonder, enligt analysföretaget Mercer. Under 2004 var kring 93 miljarder euro placerade i etiska fonder och den siffran väntas stiga till 173 miljarder euro till 2008. Viktiga drivkrafter är ett ökat intresse från småsparare och institutioner, samt nya regler i många länder som innebär att pensionsbolag öppet ska redovisa hur de tar etisk hänsyn i sina placeringar.

– En annan viktig drivkraft är ett ökat intresse för skattelättnader på etiska fonder, något som redan finns i Holland och som vi börjat titta på även i Sverige, säger Tonika Hirdman vd för Banco Fonder.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter