Nya eller gamla snabbstartspengar?

DOHA. För två år sedan skrev Miljö & Utveckling om att regeringen skulle använda biståndspengar för att finansiera FN:s snabbstartsfond till utvecklingsländer.
Nu KU-anmäler Miljöpartiets Per Bolund regeringen för att inte använda nya pengar, något som man kom överens om i Köpenhamn 2009.

Nya eller gamla snabbstartspengar?

Anmälan kommer under de pågående klimatförhandlingarna i Doha, Qatar. Samtidigt släpper brittiska organisationen Oxfam en undersökning som visar att endast 33 procent av de snabbstartspengar som FN-länderna enades om skulle gå till utvecklingsländer mellan 2010 och 2012 är nya, ett villkor som nationerna också kom överens om.

Det är Miljöpartiets riksdagsledamot Per Bolund som anmält regeringen till Konstitutionsutskottet. Han begär en granskning av hur de har uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention. Han vill också att utskottet ska se över om statsminister Fredrik Reinfeldt ”har brustit i sin styrning av regeringens arbete och om hans och regeringens agerande överensstämmer med Sveriges folkrättsliga åtaganden”.

Anmälan gäller två saker. Dels menar Per Bolund att regeringens bidrag till snabbstartsfonden enbart kommer från biståndsbudgeten.

– De har urholkat biståndsbudgeten för att kunna märka om pengarna för klimatfinansiering. Det bygger inte trovärdighet, säger han.

Under förra veckans presskonferens inför Lena Eks besök på Dohakonferensen kommenterade hon finansieringen:

– Snabbstartsfinansieringsperioden går ju ut vid årsskiftet. Sverige har betalat mer än nästan alla andra och har gjort det i tid.

Hon påpekade även att FN:s klimatsekretariat kommer att redovisa hur olika länder har levt upp till sina löften efter årsskiftet.

”En krigsförklaring”

Per Bolund anser även att det långsiktiga löftet om 100 klimatmiljarder per år till fattiga länder från år 2020 är hotat. Han hänvisar till en artikel i Svenska Dagbladet där det framgår att Sveriges bidrag till det internationella klimatarbetet kommer att halveras, från 1,3 miljarder 2012 till 500 miljoner kronor under nästa år. Han är kritisk till att ”alla pengarna tas från biståndsbudgeten, trots att Sverige förbundit sig att leverera nya och additionella medel enligt såväl FN:s klimatkonvention som Köpenhamnsackordet.”

– Det är i det närmaste en krigsförklaring mot de fattiga länderna, säger han.

Så här svarade Fredrik Reinfeldt under frågestunden i riksdagen, enligt tidningen Riksdag & Departement: ”Jag har aldrig lovat, inte den regering jag leder heller, att vi additionellt, ovanpå vår enprocentsnivå av BNI ska tillföra ännu mer resurser.”

Otydlig definition

Naturskyddsföreningen skrev i maj i år ett brev till finansutskottets ledamöter. Där tar föreningen bland annat upp klimatfinansieringen som länderna kommit överens om inom FN. ”Vi anser inte att det är acceptabelt att som hittills använda biståndsbudgeten till att finansiera klimatstödet. Enligt klimatkonventionen och åtagandet från Köpenhamn ska klimatfinansieringen vara ”ny och additionell”, dvs stödet för klimatinsatser ska inte tas från biståndet.” Men samtidigt konstateras att det inte finns någon internationell definition av vad nya och additionella pengar egentligen är. Föreningen anser att det finns en klyfta som splittrar det civila samhället och regeringen. Regeringen anser att stöd som ges över den internationellt överenskomna biståndsnivån på 0,7 procent är nytt och additionellt, medan det civila samhället ser det som att bara pengar över landets tidigare biståndsåtagande på en procent är det.

Läs Miljö & Utvecklings artikel från 2010 om snabbstartspengarna här nedanför.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.