Ny rapport: Banker brister i ansvar kring mänskliga rättigheter

Ekonomi Svenska banker och pensionsfonder har genom sitt ägande i Lundin Petroleum bidragit till att 10 000-tals människor drivits på flykt i södra Sudan, enligt en ny rapport från Swedwatch och Fair Finance Guide.

Ny rapport: Banker brister i ansvar kring mänskliga rättigheter
Shutterstock

1997 till 2003 bedrev Lundin verksamhet i krigsdrabbade södra Sudan. Bolaget har anklagats av bland andra FN, Amnesty International och Human Rights Watch för att ha förvärrat konflikten med sin närvaro.

Flera stora svenska banker och pensionsfonder har investeringar i Lundin Petroleum. I en granskning”Fuel for conflict” som genomförts av Swedwatch och Fair Finance Guide, får de nu kritik för att de brustit i sitt ansvarstagande.

Dialog som verktyg

Enligt internationella riktlinjer kring mänskliga rättigheter för företag, ska investerare göra risk- och konsekvensanalyser av bolag de investerar i och utnyttja sitt inflytande för att påverka företaget att i sin tur ta ansvar.

Den vanligaste åtgärd investerarna vidtagit har varit att upprätta en dialog med Lundin. Dialogerna har dock inte bidragit till några konkreta resultat för de människor som drabbats, trots att vissa av dem varat i mer än tio år.

Idag har de sju bankerna och AP-fonderna totalt 3,6 miljarder kronor investerade i Lundin Petroleum. Många hade investeringar i företaget när det var verksamt i Sudan, och alla utom en har de senaste åren varit bland företagets största aktieägare.

 Läs mer om rapporten och hur svenska banker svarar på kritiken

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.