Ny forskning öppnar för storskalig vätgasproduktion

Energi Ett internationellt forskarteam lett av Umeå universitet, har lyckats tillverka ett system som kan användas för storskalig vätgasproduktion. Läs mer här.

Ny forskning öppnar för storskalig vätgasproduktion
Creative Lab / Shutterstock.com

Forskarna, som kommer från Sverige, Finland och Vietnam, har tillverkat en katalysator baserad på kolskum av materialet melamin. De har sedan tillsatt en form av den naturligt förekommande metallen kobolt, i en tredimensionell struktur som på ett stabilt sätt agerar elektrod i tekniksystem och delar vatten till dess beståndsdelar.

Forskarna menar att ett system som kostnadseffektivt och kontinuerligt kan producera stora mängder vätgas, bör användas i produktionen av drivmedel som diesel och flygplansbränsle.

– Systemet vi har tagit fram är robust, skalbart och billigt. En ytterligare stor fördel är att vi använde en alkalisk saltvattenlösning. I princip skulle man kunna driva de här systemen med saltvatten från havet, säger Jyri-Pekka Mikkola, professor vid Umeå universitet och fortsätter:

– Det här är ett system som generar väte och syre. Rent syre är explosivt och mycket energirikt. Väte är en väldigt mångsidig resurs. Du kan bränna det direkt till energi. Sedan kan du reducera material, till exempel i framtidens ståltillverkning. I dag pumpar du in en massa cox i masugnen (för att omvandla järn till stål, reds. anm.). Då bildas samtidigt koldioxid. I stället skulle man i princip kunna mata in väte som reduceringsmedel, och då bildas ingen koldioxid. I dagens läge är det inte realistiskt eftersom väte är mycket dyrare och gjort av fossil naturgas, säger Jyri-Pekka Mikkola.

Resultaten har publicerats i Scientific Reports, utgiven av Springer Nature.

Läs mer om forskningen här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.