nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Lagstifta om e-fakturor i offentlig sektor”

Offentlig sektor tar varje år emot cirka två miljoner pappersfakturor. Om de ersätts av e-fakturor skulle det ha en stor positiv effekt på miljön. Det skriver Carola Lissel, vd på Visma Software, i ett debattinlägg och kräver att myndigheter slutar ta emot pappersfakturor från januari 2018.

Carola Lissel, vd Visma Software
  • Annons 1

Digitaliseringen lyfts ofta fram som ett effektivt sätt att spara tid och pengar. Ett minst lika viktigt motiv till att arbeta mer digitalt är att det ger stora miljövinster.

Offentlig sektor tar varje år emot cirka två miljoner pappersfakturor. Om de ersätts av e-fakturor skulle det ha en stor positiv effekt på miljön. Riksdagen bör snarast besluta om att de myndigheter som är redo att ta emot e-fakturor slutar ta emot pappersfakturor från januari 2018. Motsvarande system finns sedan länge i Danmark och Norge.

Mindre miljöpåverkan

Fakturahantering i offentlig sektor skulle helt kunna automatiseras redan i dag. E-fakturor hamnar direkt i mottagarens ekonomi- eller affärssystem, till skillnad från pappersfakturor via post och pdf:er i mejl. Nya regler skulle spara papper och ta bort tidskrävande, manuella, processer som scanning, kuvertering, frankering och postgång och har därmed mindre miljöpåverkan.

Enligt statistik från Nätverket för elektroniska affärer och statliga Ekonomistyrningsverket, ESV, har de två miljoner fakturor som offentlig sektor tar emot varje år lika stor negativ miljöpåverkan som att köra 7,5 varv runt jorden i bil. För att klimatkompensera för det skulle 500 000 träd behöva planteras.

När det gäller e-fakturor ligger Sverige långt efter våra nordiska grannar. Danmark införde ett lagkrav 2005 och Norge 2012.

Fungerande rutiner

År 2015 tog ESV på uppdrag av regeringen fram en rapport som rekommenderade att ett lagkrav införs i november 2018. ESV kom även fram till att delar av offentlig sektor kan gå över till att enbart ta emot e-fakturor redan från januari 2018. Det framgår också att samtliga statliga myndigheter, samt merparten av kommuner och landsting, faktiskt redan har fungerande rutiner för e-fakturering.

Därför bör riksdagen besluta att myndigheterna själva ska få välja om de enbart ska ta emot e-fakturor. Ju snabbare en sådan regel införs, desto bättre för miljön. Om de fattar ett beslut de närmsta månaderna bör ett införande redan i januari 2018 fortfarande vara möjligt.

 Det här har redan tagit för lång tid och så länge ett lagkrav på e-faktura till offentlig sektor inte är på plats får miljön lida. De tekniska förutsättningarna för ett införande är redan här och våra grannländer har sedan länge ett fungerande system. Nu är det dags för riksdagen att agera.

Carola Lissel, vd Visma Software

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.