Kvotplikt ska ge mer biodrivmedel

Energimyndighetens utredning om kvotplikt för biodrivmedel ska öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Men systemet är för komplext och ribban sätts för lågt, menar kritikerna.

Att öka produktionen av förnybar energi och snabba på utvecklingen av biodrivmedel. Det är syftet med det förslag om kvotpliktsystem som Energimyndigheten i tisdags presenterade i en utredning på uppdrag av regeringen.

Kärnan i förslaget är att främst oljebolag ska leverera en viss mängd biodrivmedel, en kvot som avgörs av hur mycket bensin och diesel de levererar. Men också andra större industrier som använder fossila bränslen kan påverkas i begränsad utsträckning.

Förslaget är ett steg mot att uppnå EUs mål om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till år 2020. För att nå kvotplikten kan bolagen använda både flytande och gasformiga biodrivmedel, så länge de uppfyller hållbarhetskriterierna i EUs förnybarhetsdirektiv. De biobränslen som använder råvaror som prioriteras i direktivet, som avfall och restprodukter, gynnas. Bolag som levererar dessa behöver med andra ord inte leverera en lika stor volym.

Skatter påverkas

Målet är att garantera en viss mängd biodrivmedel på marknaden, men också att stimulera användningen av nya tekniker och att ta hand om restprodukter.

I förslaget ingår även att ta bort den generella skatten på biobränslen som finns idag. I stället föreslår man i utredningen att den ersätts med skattebefrielse för de biodrivmedel som tillverkas av råvaror som prioriteras i förnybarhetsdirektivet. Dessutom föreslår man fortsatt skattebefrielse på fordonsbränsle med hög inblandning av biodrivmedel, som E85 eller biodiesel.

Kritiska röster

På Svenska gasföreningen tycker man att det vore bättre med en morot än en piska. Att ta ut en avgift på fossila drivmedel, och ge en klimatbonus för produktion av biogas och andra förnybara bränslen.

– Varför rigga upp en enorm giljotin för att skära en liten ostkant? Kvotplikt är ett komplext system som riskerar att hämma utvecklingen av verkligt rena biodrivmedel. Regeringen säger sig vilja stimulera den positiva utvecklingen med biogas till fordonsdrift. Inför då istället en klimatbonus, säger Anders Mathiasson, vd på Svenska gasföreningen.

Enligt Gröna Bilister sätter utredningen målet för lågt. De pekar på att Sverige ser ut att nå 10-procentsmålet redan till 2011 och att man därför bör höja ribban.

– Om inte regeringen snabbt presenterar en övergripande miljöfordonspolitik som stöttar de rena biobränslebilarna kommer detta att vara dödsstöten för den svenska miljöfordonsboomen, kommentarer Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna bilister.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.