Krafttag för havsmiljön

En myndighet som tilldelas ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor och åtgärder för att minska övergödningen. Det är några av de insatser som regeringen har presenterat för att förbättra havsmiljön. Regeringen avser också att tilldela en central förvaltningsmyndighet ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor.

Propositionen En sammanhållen svensk havspolitik kommer att överlämnas till riksdagen senast den 17 mars.

Bland de föreslagna åtgärderna ingår bland annat:

* Ett nytt statligt bidrag om 100-200 miljoner kronor per år från och med 2010 till lokala vattenvårdsprojekt mot bland annat övergödning.

* 35 miljoner av havsmiljöanslaget avsätts till länsstyrelserna för att projektera och planera våtmarker för att minska övergödning.

* Förbud mot mot utsläpp av toalettavfall från färjor och båtar.

* Fosfatförbud för maskindiskmedel från den 1 juli 2011.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.