Koldioxidkrediter för svensk skog en ny marknad

Svensk skog kan binda mer koldioxid med rätt åtgärder. Det tar LKAB och Sveaskog fasta på och konstruerar ett handelssystem för koldioxidkrediter.

Koldioxidkrediter för svensk 
skog en ny marknad

Svensk skog skulle kunna göra ännu mer klimatnytta om skogsägarna vidtar åtgärder som får skogen att binda mer koldioxid. LKAB och Sveaskog har därför sedan 2009 drivit ett projekt i Övertårneå för att synliggöra den outnyttjade möjligheten att skapa handel med koldioxidkrediter i svenska skogar.

– Den här modellen skapar incitament för markägare att välja en skogsskötsel som binder in mer koldioxid, säger Olof Johansson, chef för miljö och hållbarhet på Sveaskog.

LKAB ser en möjlighet att minska sin klimatpåverkan genom samarbetet, och satsade nyligen 300 000 kronor på projektet.

– Genom att finansiera tillväxthöjande åtgärder i skogen kan vi nå nollutsläpp från vår region. Det skapar arbetstillfällen i både industrin och skogen, säger Monica Quinteiro, chef för kvalitet och miljö på LKAB.

Enligt Sveaskog beräknas de åtgärder som hittills genomförts ge en extra bindning av 58,3 tusen ton koldioxid över en period på upp till 20 år.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste