Klimatkrisen: Nunnor omvandlar sitt klosterområde till våtmark

Vatten Orkanen Katrina drabbade New Orleans hårt. Nu går en grupp nunnor ihop och omvandlar sitt skadade klosterområde till en stor våtmark. Detta för att skydda staden mot kommande översvämningar.

Klimatkrisen: Nunnor omvandlar sitt klosterområde till våtmark
Foto: Adobe Stock

– Vi bad för en idé som skulle göra det möjligt för denna mark att fortsätta tjäna grannskapet. På den här marken har det betts i många år och vi hade redan ett åtagande att rädda och återställa planeten jorden i ljuset av klimatförändringarna. Så det verkade som en passande lösning, berättar Pat Bergen, ledare för nunnorna, för E&E News.

New Orleans, i delstaten Louisiana, har de senaste 20 åren drabbats av extrema regnoväder och översvämningar. 62 procent fler extrema regnoväder drabbar New Orleans nu jämfört med för 70 år sedan.

Under havsnivån

Att området drabbas så hårt beror på att stora delar ligger under havsnivån. Det räcker med ett kraftigt regn för att orsaka översvämningar.

Inom 30 år beräknas havsnivån höjas med drygt en halv meter, likaså kommer torka och markbränder att bli vanligare. Ett effektivt sätt att motverka översvämningar och minska risken för torka är att återskapa våtmarker.

USA:s största urbana våtmark

Därför har en grupp nunnor bestämt sig för att omvandla sitt tio hektar stora klosterområde till en urban våtmark. När området är klart kan det ta emot 40 miljoner liter vatten från omgivningen.

Projektet Mirabeau Water Garden beräknas kosta närmare 300 miljoner kronor. Området kommer förvandlas till en av USA:s största urbana våtmarker.

– Med de tioårsregn vi upplever vartannat år nu, kommer det här projektet skydda många hem från vatten. Detta kommer på lång sikt göra större nytta än de översvämningsprojekt som hittills genomförts sedan Katrina, säger Ramiro Diaz, från Waggonner & Ball, arkitektfirman som fått i uppdrag att utforma Mirabeau-projektet, till E&E News.

Läs mer här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.