Ny innovation: Tidvattenel blir verklighet

Energi Det Göteborgsbaserade företaget Minesto har utvecklat en teknik som omvandlar ocean- och tidvattenströmmar till energi. Metoden bygger på samma princip som att flyga en drake i luften, fast detta sker under vattnet.

Ny innovation: Tidvattenel blir verklighet
Minesto

Under hösten har Ramboll hjälpt Minesto med slutförandet av PowerKite, ett projekt inom EU:s innovationssatsning Horizon 2020. Nio olika europeiska aktörer har deltagit i projektet, bland annat Chalmers Tekniska Högskola och Queens University i Belfast.

–  Vårt bidrag var att ta fram förslag på hur det framtida uppsamlingsnätet till havs i en park med Minestos kraftverk skulle kunna se ut och anslutas till elnätet på land. Vi gjorde designförslag och kostnadsuppskattning på några olika alternativ, säger Pehr Brunnegård seniorkonsult på Ramboll och kundansvarig för Minesto.

Metoden har tagits fram och testas under flera år och nu är det dags att rulla ut den. FOTO: Minesto

EU-satsning ger förnybar energi på Färöarna

Minesto har två testanläggningar i Storbritannien och ska nu även implementera tekniken på Färöarna. Färöarnas målsättning är att till år 2030 ha övergått till hundra procent förnybar energi och Minesto har fått i uppdrag att initialt installera och ansluta två system.

Den långsiktiga ambitionen är att installera kapacitet som motsvarar cirka 20–25 procent av Färöarnas energibehov till elnätet. Minesto driver också ett projekt i Taiwan som handlar om att utvinna energi från kontinuerliga havsströmmar.

Läs mer: Anna Jivén blir vd för Vattenkraftens Miljöfond

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.