Klimatförhandlingarna blickar framåt

Mexiko gav nytt syre till klimatförhandlingarna efter kollapsen i Köpenhamn. Men tyvärr räckte det inte för ett bindande avtal, nu blickar man redan mot Sydafrika nästa år.

– FN-skutan som fick svår slagsida i Köpenhamn kom på rätt köl igen i Cancún. Fortfarande är åtgärderna för att rädda jordens klimat otillräckliga, säger miljöminister Andreas Carlgren sedan FN:s klimatmöte COP16 i Cancún i Mexiko avslutats med en överenskommelse mellan alla länder.

Han påpekar att FN har tagit ett steg för att återupprätta förtroendet länderna emellan och att man undvek att det multilaterala klimatsamarbetet kapsejsade.

Det blev alltså inget globalt bindande avtal men Cancun Agreement, som är det formella namnet på överenskommelsen, levererade ändå över förväntan menar miljöministern.

– Världens länder har nu bekräftat sina Köpenhamnslöften om minskade uppsläpp också inom FN-systemet. Tvågradersmålet erkänns för första gången i FN, och med hjälp av bästa vetenskap ska också ett mål på högst 1,5 graders temperaturökning bedömas, säger Andreas Carlgren.

Plattform för nästa möte

Naturskyddsföreningen anser att överenskommelsens innehåll är diffust och oklart och visar att många konflikter är olösta. Men de håller med Andreas Carlgren om att man har en bättre plattform för fortsatta förhandlingar i Sydafrika nästa år.

– Det mest glädjande är att ordningen är återställd från kollapsen i Köpenhamn. Förtroendet mellan länderna tycks vara mycket bättre och man är nu överens om att förhandla vidare i två olika spår, Kyotospåret och konventionsspåret. Man har också för första gången formellt bestämt att en temperaturökning över två grader är oacceptabel och man skall tillsätta en utredning om det är möjligt att skärpa temperaturökningen till 1,5 grader, säger generalsekreterare Svante Axelsson.

Små steg framåt

En av framgångarna i Mexiko är bildandet av en global klimatfond. Bland annat går Sida in med 95 miljoner kronor till fonden under 2010. Beloppet kommer att mångdubblas upp till 15 gånger av International Finance Corporation, IFC, enligt preliminära beräkningar. IFC kommer även att sköta fonden. Syftet med fonden är att öka investeringar för förnyelsebar energi och energieffektivisering i utvecklingsländer.

Dessutom skrevs ett ramavtal för att rädda regnskogen i utvecklingsländerna, det så kallade Redd plus. Regelverk för mätning, rapportering och uppföljning av utsläppsminskningar ska etableras och utvecklas.

– Vi är fortfarande inte vid det stora steget, en bred och global, rättsligt bindande överenskommelse, men här har dörren öppnats på glänt. Det ökar möjligheten att utveckla klimatsystemet från att täcka bara 27 procent av de globala utsläppen genom Kyotoprotokollet, till ett brett system som täcker över 85 procent av globala utsläppen. Men utlovade utsläppsminskningar är för små, och trycket på att höja ambitionerna för svagt. Och ännu är det osäkert om löftena blir tillräckligt starkt rättsligt bindande, säger Andreas Carlgren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.