Högre klimatmål billigare än väntat

Ett ambitiösare mål på 30 istället för 20 procents minskning av klodioxidutsläppen till 2020 skulle enligt nya beräkningar vara mindre kostsamt än vad som antogs 2008.

Uppgifterna kommer från ett utkast till ett arbetsdokument från EU-kommissionen som sajten EurActive tagit del av. Enligt sajten pekar dokumentet på att den ekonomiska nedgången gjort det lättare för företag och regeringar att lyckas göra utsläppsminskningar när priserna för detta sjunkit, en 30 procentig minskning har blivit billigare att uppnå än vad som antogs 2008. Baksidan av myntet är att en tajt ekonomi hindrat aktörer från att göra nödvändiga investeringar. Dessutom beräknas en stramare klimatpolitik slå hårdare mot de fattigare EU-länderna i Central- och Östeuropa, än mot de rikare länderna i väst. EU-kommissionen ger dock förslag på hur kostnaderna skulle kunna jämnas ut. Totalt beräknas ett klimatmål på 30 procent kosta 33 miljarder euro.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.