Expertens 8 tips: Lyckas med AI i hållbarhetens tjänst

Hållbarhetsarbete AI och digitalisering kan vara kraftfulla verktyg i hållbarhetsarbetet, men få drar nytta av dess fulla potential. Experten Conny Björnehall på Rise delar sina bästa tips för att komma i gång och hur man lyckas med implementeringen.

Expertens 8 tips: Lyckas med AI i hållbarhetens tjänst
Conny Björnehall. Foto: Rise/ Adobe Stock

ARTIFICIELL INTELLIGENS fortsätter att vara orden på allas läppar, även inom hållbarhetsområdet där man flitigt utforskar hur digitalisering och AI kan bidra till den gröna omställningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men finns det överhuvudtaget något samspel mellan frågorna? Absolut, säger digitaliseringsexperten Conny Björnehall.

– Ett begrepp vi ofta pratar om är ”twin transitions”, alltså integrationen av digital transformation och hållbar omställning. När de möts skapar de en optimal situation där deras krafter kan dra nytta av varandra, vilket effektiviserar verklig omställning, säger Conny Björnehall, fokusområdesledare inom digitalisering på Rise.

INTE NOG MED att det finns ett tydligt samspel, Conny Björnehall ifrågasätter om vi överhuvudtaget kan nå klimatmålen utan digitalisering.

– Vi behöver snabba resultat i klimatomställningen, så det är viktigt att se digitalisering som en katalysator och ett verktyg i stället för ett hinder, säger han.

Vidare säger han att det är lätt att svepas med i entusiasmen för AI och dess potential i affärssystem, men att det är svårare att faktiskt definiera vilka problem man vill lösa.

– En av utmaningarna med hållbarhet, digitalisering och AI är att det kan upplevas som abstrakt. De flesta är medvetna om att vi behöver arbeta med dessa frågor, men färre vet exakt hur. Trots allt prat och skrivande i medierna händer det inte så mycket konkret ute i verksamheterna. Även om det dyker upp bra och intressanta projekt är de ofta för lokala eller specifika för att få en bredare spridning och påverkan, säger han.

FÖRST OCH FRÄMST bör man fundera över vilken nytta man vill uppnå. Enligt Conny Björnehall är AI särskilt effektivt på att hantera stora datamängder, utföra analyser och göra precisa förutsägelser. Därför finns det betydande fördelar med att använda AI-tjänster för alla uppgifter som involverar omfattande datainsamling.

– När vi pratar om nya teknologier som AI är det vanligt att vi blir alltför uppslukade av själva tekniken och dess tillämpningar, i stället för att fokusera på våra egna behov och utmaningar.

Det viktigaste är att använda teknologin för att hjälpa, förbättra eller förändra den egna verksamheten, även om det innebär att inte implementera den mest spektakulära lösningen, säger han.

FLERA KOMMUNER HAR haft framgång med AI-lösningar inom olika typer av tillståndsprövningar.

– I kommunalt arbete har vi undersökt olika alternativ och funnit att AI och maskininlärning är mycket effektiva för att automatisera beslutsunderlag och effektivisera processer, som till exempel ansökningsprocesser för bygglov och skolval för elever, säger han.

Nacka kommun i Stockholms län var en pionjär när det gäller att använda AI. Till exempel har de automatiserat ansökningar om startbesked för bygglov för eldstäder, vilket innebär att invånarna nu får svar inom fem minuter i stället för fem dagar.

ETT ANNAT EXEMPEL som Conny Björnehall tar upp är användningen av AI-teknik för att analysera, kategorisera och bedöma begagnade kläder.

– AI:n analyserar olika faktorer som vilket plagg det är, vilket material det är tillverkat av, skicket på plagget och gör en prisbedömning. Genom detta integreras både återbruk och en ny affärsmodell i hållbarhetsarbetet, säger han.

Trots att AI och digitalisering kan bidra till hållbarhetsarbete, kan man inte bortse från teknikens höga energiförbrukning.

Kan inte en ökad AI-användning riskera att bli ett bakslag för klimatet?

– Det är inte lätt att undvika. AI kräver rejält med datorkraft, vilket i sin tur kräver massor med ström. Vi måste vara medvetna om förhållandet mellan fördelar och nackdelar. Nyttan måste överstiga de negativa effekterna av ny teknologi. Forskningsmaterial visar att fördelarna hittills har varit betydligt större, vilket motiverar vår teknikutveckling, säger Conny Björnehall.

SAMTIDIGT MENAR HAN att många fortfarande har en traditionell syn på konsumtion och energiförbrukning – Allt fler undersöker nu alternativa energikällor. Det blir mer möjligt att producera egen el eller skaffa egna energiresurser för att stödja dessa lösningar. Till exempel kan elbilar delvis drivas av solceller som hushållen äger, säger han.

Fakta

8 tips – Så lyckas du med digitala implementeringar

 1. AVDRAMATISERA DIGITALISERINGEN
  Gör digitaliseringen mindre skrämmande genom att bryta ner den i hanterbara steg. Visa att det inte behöver vara en omvälvande process utan kan ske gradvis och med tydliga fördelar i varje steg.
 2. INTEGRERA ARBETET
  Många hållbarhetsansvariga upplever att de inte äger frågan och saknar dialog med IT-ansvariga och strategi- och verksamhetsansvariga. För att lösa detta bör dessa funktioner sammanfogas så att de kan arbeta tillsammans. Genom gemensamma färdplaner och mål blir det lättare att prioritera åtgärder.
 3. HITTA AMBASSADÖRER
  Identifiera och utnyttja eldsjälar inom organisationen som kan driva digitaliseringsarbetet. Dessa ambassadörer kan motivera och inspirera andra medarbetare och bidra till en positiv attityd gentemot förändringar.
 4. HÅLL KOLL
  Håll er uppdaterade om nya lagstiftningar, som den nyligen klubbade AI Act. Fundera över vad nya ramverk innebär för den egna organisationen. Att vara förberedd är avgörande, eftersom nya lagar och regler ofta kräver omfattande anpassningar. Det finns tyvärr inga genvägar här.
 5. MAXIMERA AI OCH DIGITALISERING
  Identifiera de områden där AI och digitalisering kan ge mest nytta. Fokusera på att implementera teknologier där de verkligen kan göra skillnad och skapa värde för organisationen.
 6. HITTA RÄTT FÖRMÅGOR
  Se till att ha rätt kompetenser och resurser för att driva digitaliseringsarbetet. Utbilda befintlig personal eller rekrytera nya medarbetare med den expertis som behövs för att nå era mål.
 7. UTVECKLA EN HÅLLBAR STRATEGI
  Utarbeta en strategi där digitalisering och hållbarhet går hand i hand. Se till att dessa två områden stödjer varandra och att era initiativ bidrar till både verksamhetens och miljöns långsiktiga välmående.
 8. HITTA ER ”SWEET SPOT”
  Tänk på hur ni kan kombinera AI, digitalisering och hållbarhet. Där dessa områden möts uppstår stora möjligheter. Om det är svårt att hitta denna kombination, ta hjälp. Det kommer att vara avgörande för framtida utveckling och för att nå era hållbarhetsmål.

  Källa: Conny Björnehall, ansvarig för digitalisering inom offentlig sektor på Forskningsinstitutet Rise.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.