Forskare och träindustri samarbetar för rent vatten

Ett nytt forskningsprojekt som syftar till att minska träindustrins påverkan på vatten har inletts på Högskolan i Kalmar. Projektet, som finansieras av företag från skogs- och träindustrin och KK Stiftelsen, ska undersöka hur lakvatten från trä påverkar miljön och hur hanteringen av vattnet kan förbättras.

Forskarna ska bland annat utföra provtagning och testkörning ute på företagens anläggningar.

– Vi har ett behov av att utveckla och förbättra vår hantering av avloppsvatten men också att öka vår kunskap om dagvatten. Forskare och ett nätverk med andra företag ser vi som ett bra sätt att uppfylla våra mål, säger Åke Erlandsson, miljöchef på Gustaf Kährs.

Även färgbranschen deltar, eftersom man vill öka kunskapen om hur man ska hantera tvättvatten från processer där vattenburna färger och lacker används.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.