Förbjudna kemikalier i var tionde plastpryl

Kemikalier Kemikalieinspektionen har hittat otillåtna ämnen
i bland annat duschslangar, haklappar och yogamattor. Det kom fram i ett tillsynsprojekt.

Förbjudna kemikalier i var tionde plastpryl
Shutterstock

I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har sammanlagt 160 plastvaror från 52 olika företag analyserats. Det är bland annat sådana som finns i hemmiljön, till exempel varor i badrum, trädgårdsprodukter och träningsredskap. De flesta av varorna som har undersökts är gjorda av mjuk plast.

– Många plastvaror, främst av mjuk PVC-plast, innehåller kemiska ämnen med farliga egenskaper. Varorna är inte akut giftiga, men på sikt kan det innebära problem för både hälsa och miljö, säger Marcus Hagberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Giftiga ämnen

Av de 160 analyserade produkterna innehöll 14 kemiska ämnen i otillåtna halter. Vanligast var kortkedjiga klorparaffiner, som används som mjukgörare och flamskyddsmedel. De är giftiga för vattenlevande organismer, är mycket långlivade i naturen och misstänks även vara cancerframkallande. Även kadmium hittades i otillåtna halter, och två undersökta barnavårdsartiklar innehöll ftalater.

Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen frivilligt slutat att sälja varor där otillåtna ämnen hittats i halter över gränsvärdena. I två fall har Kemikalieinspektionen förbjudit företagen att sälja varorna. Kemikalieinspektionen har också anmält 20 företag till miljöåklagare för att ha släppt ut varor med otillåtna ämnen på marknaden, eller för att inte ha informerat yrkeskunder om att varorna innehållit särskilt farliga ämnen.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.