Enkel teknik förbättrar miljön

Det behöver inte alltid vara svårt att förbättra miljön. Ibland kan beprövad teknik vara en enkel lösning. Uddeholm Tooling satsar på en ny indunstningsanläggning för skärvätskor. Resultatet blir kraftigt minskade volymer av farligt avfall till deponi.

Uddeholm Tooling AB i Hagfors är en av världens ledande tillverkare av verktygsstål. De senaste åren har miljöarbetet inom företaget intensifierats. Exempel på det är att man förra året certifierades enligt ISO 14 001, att man kapat bort 27 000 mil lastbilstransporter till förmån för järnväg och att man med installationen av avgaspannor minskat koldioxidutsläppen med 30 procent.

Den senaste satsning är en investering i en egen indunstningsanläggning för skärvätskor.

– Den här satsningen gör vi i första hand för miljön, men också för ekonomins skull, säger Cecilia Johnsson, miljöchef på Uddeholm Tooling.

Väl beprövad teknik

Tekniken för indunstning är väl beprövad och ingenting nytt. Men det visar bara att miljöteknikinvesteringar kan vara positiva för miljön även om tekniken är känd sedan tidigare.

Enkelt uttryckt separerar indunstningsanläggningen vatten och skärvätskor så att det renade vattnet, via ett kolfilter, kan släppas vidare till recipient.

Ett alternativ är att släppa vattnet till en intern reningsanläggning, bestående av tre oljeskimmers, för att sedan ledas till en sjö i närheten. Ett annat alternativ är att leda vattnet till det kommunala avloppsledningsnätet. Vilket alternativ som kommer nyttjas är ännu inte klarlagt utan diskussioner förs med myndigheten. Indunstningsanläggningen är ännu inte är tagen i drift, men förhoppning finns att den ska vara i drift efter årsskiftet.

Process i undertryck

Indunstningsprocessen bygger på att en vätska och de substanser som finns i vätskan kan skiljas åt med hjälp av destillation. Genom att upphetta skärvätskan förångas vattnet – den del av vätskan som har lägst kokpunkt. Ångan kondenseras sedan. För att göra processen effektivare sker destillationen i undertryck vilket innebär att förångningsprocessen sker vid klart lägre temperatur, 86 grader. Den värme som alstras vid kondenseringen av ångan återanvänds till att förvärma den emulsion som ska indunsta.

Stora miljövinster

Skärvätskan vid Uddeholm är en kylvätska som används vid bearbetning av stål och blir därför klassat som farligt avfall. Skärvätskeemulsionen består till 95 procent av vatten och till fem procent av skärvätskekoncentrat. Anläggningen har kapacitet att indunsta 515 kubikmeter per år, men i dagsläget förbrukas ungefär 330 kubikmeter emulsion årligen.

– Vi tycker att det finns stora miljövinster och en stor kostnadsbesparingspotential i att själva indunsta vattnet och på det sättet separera ut skärvätskekoncentratet, säger Cecilia Johnsson.

Anläggningen drivs helt automatiskt dygnet runt eftersom systemet är helt självförsörjande. Indunstaren arbetar så länge det finns emulsion att tillgå. Påfyllningen av emulsion sker automatiskt från en tank via en pump som styrs av en nivågivare. För att rengöra systemet och behålla indunstarens kapacitet behöver man tillsätta en avkalkningsvätska. Den doseras automatiskt mellan varje indunstningscykel.

Minimerar transporter

Tidigare har Uddeholm Tooling transporterat sin skärvätska till en anläggning i Åmål för indunstning. Genom att man nu själva utför indunstningen undviker man en stor mängd transporter.

– Genom att vi kan minimera lastbilstransporterna från och till Hagfors kan vi minska utsläppen från lastbilstransporterna kraftigt, berättar Cecilia Johnsson.

Ytterligare en positiv effekt av det minskade antalet transporter av farligt avfall är att riskerna till följd av transporterna också försvinner.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.