Arbete med social hållbarhet gav hållbarhetskopplat lån

Finansiering Stena Fastigheter har lånat en halv miljard kronor, och lånet är kopplat till bolaget systematiska hållbarhetsarbete. Både miljö och social hållbarhet kommer att följas upp årligen för investeringarna.

Arbete med social hållbarhet gav hållbarhetskopplat lån
Cecilia Fredholm Vaarning berättar om Stena Fastigheters nya hållbarhetslänkade lån. Foto: Stena Fastigheter

Det är Handelsbanken som lånat ut 500 miljoner kronor till Stena Fastigheter i form av ett hållbarhetslänkat lån. Pengarna används som en del av fastighetsbolagets investeringsbudget, som omfattar över tre miljarder kronor per år.

– Vi är glada att kunna ge Stena Fastigheter incitament i deras hållbarhetsarbete och i synnerhet inte bara för miljömässiga mål utan även sociala åtgärder och skapande av trygghet i bostadsområden. Stena Fastigheter gör nu ett ännu tydligare åtagande för sina hållbarhetsmål genom att koppla dessa till finansieringen, säger Anna Lindvetter, rådgivare inom hållbar finansiering på Handelsbanken, i ett uttalande.

”En positiv utveckling av hållbarhetsparametrarna fördelaktigt”

Lånet löper över sju år, men Cecilia Fredholm Vaarning, som är kommunikations- och hållbarhetschef på Stena Fastigheter, vill inte gå in på detaljer kring lånevillkoren.

– Utan att kommentera lånevillkoren i detalj, så är en positiv utveckling av hållbarhetsparametrarna fördelaktigt för oss. Både kopplat till lånevillkor men framför allt är det bra för våra områden och människorna som bor där, så väl som för klimatet, säger hon till Miljö & Utveckling.

Klimatutsläppen följs upp…

De investeringar som görs följs upp, bland annat kollas hur mycket klimatutsläpp de orsakar. Utsläppen följs upp i alla tre scope. Nytt i det här fallet är att även sociala parametrar ingår i uppföljningen.

– Vi mäter upplevd trygghet bland våra hyresgäster i våra kvarter och det följs upp som en del av villkoren i lånet, berättar Cecilia Fredholm Vaarning.

…liksom trygghet

Att mäta hållbarhetsparametrar, däribland trygghet, är inte nytt för Stena Fastigheter.

– Det har vi följt upp under lång tid i alla våra områden, och också nedbrutet utifrån ett stort antal sociala parametrar med bredare koppling till utvecklingen av vårt arbete och koppling till Agenda 2030.

Utöver trygghet mäts bland annat trivsel, antal sommarjobbare, antal timmar i sociala aktiviteter, effekter av läxhjälp, delningstjänster, med mera.

Har du några exempel på åtgärder som ni överväger att investera i?

– Finansieringen kommer att användas till att utveckla våra kvarter. Det kan till exempel bli aktuellt med investeringar i trygghetsåtgärder i den fysiska miljön med trivsamma gårdar, lekplatser och bra belysning, och upprustning av fastigheterna. Utöver det löper vårt trygghetsskapande relationsförvaltningsarbete på med satsningar inom skola, arbete och meningsfull fritid, säger Cecilia Fredholm Vaarning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.