Antibiotika stort problem i importerat kött

Klimat Enligt Världshälsoorganisationen, WHO används det globalt sett mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor.
– Dåliga exempel som når oss i butik eller på restaurang är det asiatiska kycklingköttet och nötköttet från USA som vi helt enkelt borde välja bort, säger Anna Richert på Världsnaturfonden.

Antibiotika stort problem i importerat kött
O. Jennersten

Köttguiden_iPhone6Idag lanserar Världsnaturfonden uppdateringar i sin Köttguide som guidar konsumenter i deras val vid kötthyllan i matbutiken. I Köttguiden får de bedömda produkterna grönt, gult eller rött ljus.

I är har antibiotika lagts till som ett nytt kriterium vid sidan av biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och klimat. En för frikostig antibiotikaanvändning kan leda till att bakterier blir resistenta mot fortsatt behandling och att mediciner till såväl människor som djur förlorar sin effekt. Senast i förra veckan rapporterade Svenska Dagbladet om det ökade problemet med resistenta bakterier och att post-antibiotika-eran är farlig nära.

Anna_Richert_HR
Anna Richert, Foto: Birgit Leistmann-Walsh

– I många länder är det tyvärr fortfarande tillåtet att ge antibiotika till djur som tillväxtfrämjande eller i förebyggande syfte och det leder till ökad antibiotikaresistens, konstaterar Anna Richert, sakkunnig i hållbar mat på WWF.

Enligt årets köttguide lever importerat EU-ekologiskt kött i många fall inte upp till grönt ljus. Det svenska EU-ekologiska köttet får en högre bedömning på grund av de mer omfattande djurvälfärdskrav som finns i Sverige.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF tycker att det är bra att antibiotika nu finns med som en parameter i guiden. Däremot är LRF kritiska till Världsnaturfondens beräkningsmetoder och tycker att man exempelvis bör ta med analyser som visar positiva klimateffekter av bete och gräsodling, samt förbättra analyserna när det gäller biologisk mångfald.

Den ökande köttkonsumtionen och det sätt som många köttdjur föds upp på, är en av vår tids stora miljöutmaningar. Köttproduktion och konsumtion står för nästan 15 procent av de globala klimatgasutsläppen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.