”Världen behöver globalt pris på koldioxid”

Juridik & Politik – Näringslivet vill ha en mer aktiv roll i processen efter Paris, och vara en viktig part för att klara klimatutmaningen. Det rapporterar Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv, från klimatmötet i Paris.

”Världen behöver globalt pris på koldioxid”

Vad tycker du är det viktigaste med det här klimatmötet?

– Det som varit mest upplyftande i Paris är näringslivets uppslutning bakom behovet av ett globalt avtal och att ett globalt pris på koldioxid kommer fram. Jämfört med tidigare klimatmöten har det samlade näringslivet varit mer positiva och pådrivande i förhandlingarna. Det har aldrig förr varit så många näringslivsrepresentanter på plats.

Näringslivet har också drivit på för att få en mer aktiv roll i processen efter Paris, och har vid upprepade tillfällen fört fram att man vill se att näringslivet pekas ut som en viktig part för att klara klimatutmaningen. Näringslivet har för avsikt att vara långsiktigt involverade. John Danilovich, generalsekreterare för Internationella handelskammaren och koordinator för näringslivet i förhandlingarna, uttryckte det som: “We’re here, we’re involved, and we’re in it for the long haul”.

Hur fungerar förhandlingsstrategin, för och nackdelar?

– Det franska ordförandeskapets sätt att arbeta har lovordats från många håll och det har varit en bra och konstruktiv process – dock kanske på viss bekostnad av insynen från olika intressenter som inte ingår i de nationella delegationerna. Näringslivet försöker att lyfta sina viktiga frågor på olika sätt i förhandlingarna ändå. Om detta leder till ett tillräckligt bra avtal så tror jag att det är värt det.

Hur ser du på intressekonflikten mellan i-länder och u-länder, hur tar den sig uttryck?

– Det är framförallt i frågorna kring det historiska ansvaret och finansiering, där det finns en tydlig skiljelinje.

Hur stor betydelse anser du att den här konferensen har?

– Den har mycket stor betydelse. För att klara klimatutmaningen självklart, men också för att det europeiska näringslivet redan idag finns i en miljö med en tydlig klimatpolitik och ett pris på koldioxid. Därför är det önskvärt att andra delar av världen också får tydligare ramar, för att på sikt få mer likartade krav gällande klimat. I förhandlingarna är de prioriterade frågorna för det europeiska näringslivet att det blir ett bindande avtal, att det finns mekanismer för uppföljning av att länder gör det som de lovar i sina åtaganden, att det finns mekanismer för översyn och skärpning av åtaganden, samt att möjligheten till ett globalt pris på koldioxid och användningen av marknadsmekanismer ska finna kvar.

Är det något land eller delegat som gjort extra stort intryck på dig, varför?

– USA, som känns som om det helt plötsligt finns ett starkt momentum, och en tydlig vilja att få komma fram till ett avtal.

Hur går det? Sätt ett betyg på förhandlingarna hittills på en skala mellan 1 och 10.

– Jag tycker det går bra, så jag ger en terminsbetyget 9 – men det är ju inte över förrän allt är klart, så jag väntar med slutbetyget till dess!

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.