-->

Hagainitiativet: ”Det blir ett klimatavtal!”

Juridik & Politik – Näringslivet har klivit fram och ser i dag möjligheter med klimatomställningen. Företagens agerande på klimatmötet har gjort mig mer hoppfull än tidigare, jag ser ett nytt ledarskap från näringslivet. Det rapporterar Nina Ekelund, programdirektör för näringslivsorganisationen Hagainitiativet, från Paris.

Hagainitiativet: ”Det blir ett klimatavtal!”

Intressekonflikten mellan rika och fattiga länder har varit en dominerande fråga i klimatförhandlingarna. Hur ser du på den?

– Det handlar om klimaträttvisa. Det är vi i den privilegierade delen av världen som har dragit nytta av billig olja, och konsekvenserna drabbar Afrika med extremvärme och de små ö-nationerna som riskerar att försvinna. Därför är det oerhört förståeligt att ett hundratal länder; Afrika, små ö-nationer och bland annat Frankrike, driver på för 1,5 grad istället för 2 grader. Samtidigt handlar det också om att vi i den rika världen behöver bidra med finansiering till utvecklingsländerna. Här har Den gröna fonden inte fått tillräckligt med pengar, detta skapar misstroende mellan de fattiga och de rika länderna.

Vad tycker du är det viktigaste med den här konferensen?

– Näringslivet har klivit fram och ser idag möjligheter med klimatomställningen. Det är ett skifte i tonen, och till och med Bingo-gruppen, näringslivets grupp på COP21, har sagt att den vill finnas med i klimatavtalet mycket tydligare. Det är företagen som kan bidra till klimatlösningar, med till exempel ny teknik. Näringslivets agerande på COP21 har gjort mig mer hoppfull än tidigare, jag ser ett nytt ledarskap från näringslivet.

Hur stor betydelse anser du att den här konferensen har?

– Den är oerhört viktig. Vi behöver ett klimatavtal och det är nu som det ska sättas.

Är det något land eller någon delegat som gjort extra stort intryck på dig, varför?

– De små ö-nationerna. De kämpar för sin överlevnad. Tänk dig att vara politiker på ön och berätta att nu måste vi planera för evakuering. Ofattbart!

Hur har förhandlingarna gått hittills?

– Det blir ett avtal, men frågan är hur ambitiöst. Detta vet vi först till helgen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.