Värdefulla ekosystemtjänster hotas

Biologisk mångfald Korallreven och skogarna måste med i beräkningarna av klimatförändringens förluster. Det menar Pavan Sukhdev, som leder en stor EU-studie om ekosystemtjänsternas värde.

Värdefulla ekosystemtjänster hotas

Klimatförändringen hotar värdefulla ekosystemtjänster som försörjer miljarder människor världen över. Korallreven uppskattas producera tjänster till ett värde av 1,2 biljoner kronor årligen. Och reven och skogarna är inte bara viktiga källor till mat och bränsle åt jordens befolkning – de är också två system som naturligt lagrar koldioxid. Det konstaterar Pavan Sukhdev från Indien som på uppdrag av EU-kommissionen leder ett stort projekt för att värdera naturens ekosystemtjänster.

– På vägen till Köpenhamn glömmer människor att det inte bara handlar om att kontrollera det bruna koldioxidet, alltså det från fossila bränslen. Man måste också också se till möjligheterna med det ”blåa” och det ”gröna”, alltså skog, mangrove och havets plankton och korallrev, säger Pavan Sukhdev under det pågående högnivåmötet i Strömstad där EUs miljöministrar och högt uppsatta tjänstemän deltar för att prata ekosystemtjänster, biologisk mångfald och klimatförändringar.

Naturens tjänster är gratis

Miljöminister Andreas Carlgren deltog också i tisdagens presskonferens, och drog paralleller till debatten om CCS-teknik.

– Många pratar om CCS, alltså avskiljning och lagring av koldioxid, som en lösning på klimatförändringen. Det är viktigt, men vi har också ett naturligt system som fångar upp och lagrar koldioxid – utan kostnad, konstaterar han och såg även affärsmöjligheter:

– Att agera i klimatfrågan är också att agera mot fattigdom. Och om vi i norr deltar i den här typen av investeringar skapar vi inte bara möjligheter i syd utan även för oss.

Värdet av naturtjänster

Pavan Sukhdev, som även är chef för globala marknader på Deutsche Bank India, har tillsammans med sitt team sammanställt ett stort antal studier för att få fram värden på de hotade ekosystemtjänsterna. Studien, som ännu inte är helt färdig, heter ”The Economics of Ecosystems and Biodiversity”. Till det som skapar värde hör exempelvis ekoturism, fungerande vattenflöden, deras betydelse för att få mat och bränsle men också värdet av biologisk mångfald för att i framtiden tillverka medicin.

– Behovet av att tänka nytt kring ekonomiska modeller är viktigt. Vi förlorar mer på ekosystemtjänsterna än vad som förlorades på Wall Street under den ekonomiska krisen, säger Pavan Sukhdev.

Syftet med Strömstadsmötet är att påbörja arbetet med en ny vision för biologisk mångfald efter 2010.

– Om vi i större utsträckning kan se till de värden som ekosystemtjänster skapar kan vi också få en enighet kring en ny vision, säger Andreas Carlgren.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.