Väktare ska stoppa skräpet vid sopstationer

Återvinningsstationerna är ofta fulla av skräp. Nu tas kraftttag i Göteborg för att minska nedskräpningen kring stationerna. En av metoderna som testas är väktarövervakning.

I Göteborg ökade nedskräpningen vid återvinningsplatserna i fjol. Ofta ställs grovsopor och hushållssopor utanför behållarna. För att minska den olagliga nedskräpningen har Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) inlett en kampanj med fem metoder som ska testas och utvärderas.

60 stationer där nedskräpning är ett problem har identifierats och mellan den 18 februari och 17 mars kommer en rad åtgärder vidtas i samarbete med Göteborgs stad, Samhall, Städa Sverige, Securitas, Stena Fastigheter och Håll Sverige Rent.

Metoderna som ska testas är väktarövervakning i samarbete med Göteborgspolisen, ökad information till boende i närområdena och ett faddersystem där idrottsföreningar får ansvar för varsin återvinningsplats där de städar, informerar och genomför en enkät bland besökarna. Dessutom utvecklas ett samarbete med fastighetsägare som ser över grovsophanteringen och sprider information till sina hyresgäster. Förutom detta mäts mediebevakningen för att se om satsningen ger en generell effekt.

– När den här första delen av kampanjen är genomförd kommer vi att utvärdera resultaten och fatta beslut om vilka åtgärder vi ska vidta på övriga platser där vi har problem. Vår ambition är att vi tillsammans med göteborgarna ska kunna få en trygg och trevlig miljö runt våra behållare, säger Annica Dahlberg, informationschef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.