Svenska företag minskar sina utsläpp

Utsläppshandeln har bidragit till att utsläppen i Sverige minskar inom flera av de branscher som ingår i systemet, enligt en ny analys från Naturvårdsverket.

Enligt studien var de rapporterade utsläppen 2007 de lägsta under handelsperioden som pågått mellan 2005-2007. Jämfört med året innan hade utsläppen minskat med cirka 870 000 ton. Förklaringen är varmt väder och produktionsförändringar, men också att handelssystemet påverkar företagen att vidta åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp.

Tilldelningen har överskridit utsläppen med i genomsnitt 2,9 miljoner ton per år under den första handelsperioden. Störst är minskningarna inom energisektorn och pappers- och massaindustrin.

– Trots överskott av utsläppsrätter har handelssystemet en styrande effekt på utsläppen, konstaterar Lars Westermark, enhetschef vid Naturvårdsverkets klimatpolicyenhet. Det visar att systemet har potential att bidra till kraftiga utsläppsminskningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.