Superbakterie dubblar vätgasproduktion

För att tillverka vätgas på ett klimatneutralt sätt tillsätts bakterier till skogs- och hushållsavfall. Men råmaterialet genererar lite vätgas. Nu har en ny bakterie som producerar dubbelt så mycket vätgas upptäckts.

Superbakterie dubblar vätgasproduktion

Vätgas används idag främst för att framställa kemikalier, men i kombination med bränsleceller kan de bli ett framtida drivmedel. Att bakterien producerar mer vätgas än andra beror på att den har anpassats till en energifattig miljö och kan bryta ned svårtillgängliga växtdelar samt att den klarar högre tillväxttemperatur än många andra bakterier. Bakterien klarar också av att producera vätgas även under svåra förhållanden som vid högt vätgastryck, något som är nödvändigt för att biologisk framställning ska vara ekonomiskt lönsam.

Idag finns väldigt få bilar som går på vätgas, anledningen är att det är dyrt att framställa vätgas samt att det inte finns ett fungerande infrastrukturnät.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.