Skaffa dig klimatkoll och få affärerna

Endast åtta av hundra västsvenska vd:ar har koll på klimatmålen. Men ju bättre påläst man är, desto större är chansen att hitta nya affärsmöjligheter, enligt en rapport från Västsvenska Handelskammaren.

Skaffa dig klimatkoll och få affärerna

200 vd:ar i små och medelstora medlemsföretag har svart på frågor om hur de ser på miljöförändringar och affärsmöjligheter och rapporten är både uppmuntrande och oroväckande.

Den största gruppen ser klimatförändringar som en affärsmöjlighet och många använder aktiva strategier för att möta nya utmaningar, men kunskapen om klimatförändringarna är mycket låg. Endast åtta av hundra anser sig ha en bra överblick.

Kunskap ger affärer

Det finns också ett tydligt samband mellan grad av kunskap och hur man agerar. Ju mer insatt vd och ledningsgrupp är desto mer positivt ser man på affärsmöjligheterna.

– Vi kan klart och tydligt se att det finns ett samband mellan grad av kunskap och hur man agerar när det exempelvis gäller att erbjuda produkter och tjänster inom miljöteknikområdet. Mer kunskap ger också fler affärer, konstaterar Kajsa Dahlsten som skrivit rapporten.

Många av företagen är dock medvetna om sina bristande kunskaper och intresserade av att fylla informationsgapet.

Pengar dilemma

De intervjuade pekar ut flera hinder för grön affärsutveckling. Frånvaro av ekonomiska incitament hos kunderna och lång handläggningstid hos myndigheter är något som försvårar. Även brist på kapital och svårt att få lån är ett problem.

Företagen profilerar sig inom miljöområdet på lite olika sätt. Vanliga marknadsinriktade strategier är lansering av nya gröna varor och tjänster,att etablera sig på nya marknader, använda klimatargument i marknadsföringen och ställa krav på kunder och leverantörer. När det gäller den interna verksamheten nämns energieffektivisering, översyn av transporter, bränsleanvändning, hantering av förpackningar, miljöcertifierng samt att sätta egna tuffare klimatmål för verksamheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.