Miljöengagemang påverkar marknadsvärdet

Miljö kommer i framtiden att ha en ännu större roll i hur företag värderas på börsen. Slutsatsen kommer från en ny studie gjord av Mistra-finansierade forskningsprogrammet Sustainable Investments.

Forskare vid handelshögskolan i Umeå och Åbo Akademi University har undersökt om information kring företags miljö och sociala betyg har påverkat prisbildningen på aktier på Stockholmsbörsens OMXS-index mellan 2005 och 2008. Ja, blev svaret. Miljövärden som energieffektivitet och transparens i miljöpolicy driver de finansiella värdena i allt större utsträckning.

– Hypotesen är att företagets miljö- och sociala prestanda, som kan ses som en indikator på företagsledningens kompetens, kan fånga upp immateriella värden utöver bolagets finansiella fundament och påverka marknadsvärdet, säger professor Lars G Hassel, programchef på Sustainable Investments.

Hållbarhet ger värde

Investerare på OMXS, Stockholmsbörsen, var beredda att betala mer för aktien om bolaget var bra på miljö.

– Det råder inte längre någon tvekan om att hållbarhetsarbete ger värdeökande effekter för svenska börsbolag. Följdfrågan som alla företagsledningar borde ställa sig är därför – hur greppas hållbarhetsfrågorna rent praktiskt? En transparent redovisning där hållbarhetsaspekterna får ta plats är en av hörnstenarna i att bygga en CSR-strategi, säger Fredrik Ljungdahl, CSR-specialist på PricewaterhouseCoopers.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste