EUs arbetsmarknad måste ställas om till grön ekonomi

Politiken inom EU måste inriktas på långsiktiga arbetsmarknadsreformer och ställa om till en grön ekonomi. Det visar kommissionens sysselsättningsrapport för 2009.

Drygt fyra miljoner jobb har gått förlorade i EU sedan finanskrisens började. Dock har regeringens åtgärder dämpat fallet något. Men kommissionens rapport visar ändå att det krävs en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

– Rapporten visar hur viktigt det är att förena de omedelbara krisåtgärderna med mer långsiktiga strukturreformer. Reformerna är nödvändiga för att den europeiska ekonomin och arbetsmarknaden ska komma ut ur krisen väl rustade för framtida utmaningar, särskilt för övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, säger sysselsättningskommissionären Vladimír Spidla.

Ny kunskap

Enligt rapporten är utbildning och kompetensutveckling viktigt för att klara övergången till en konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Detta eftersom nya gröna jobb och industrier kommer att innebära att fler människor flyttar mellan olika sektorer och att arbetsgivare kommer efterfråga nya kunskaper.

Den nya kompetens som behövs i en grön ekonomi tror kommissionen till en början gynnar högutbildade arbetstagare.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.