SCA får miljöpris

SCA Transforest har fått EU:s miljöpris Clean Marine Award. De får priset för att ha drivit på utvecklingen av miljövänliga fartygstransporter och för att ha minskat sina utsläpp. Bland annat så har de installerat katalytisk avgasrening i sina systemfartyg, vilket reducerar kväveutsläppen med mer än 90 procent. En bra transportplanering har också minskat utsläppen per transporterat ton gods.

Priset Clean Marine Award delades ut för första gången i år. Priset ges till de rederier och transportföretag som jobbat för att reducera miljöfarliga utsläpp för sjötransporter. Nyligen visade en studie från EU-kommissionen att utsläppen av svaveldioxid från fartyg i EU:s farvatten motsvarar tre fjärdedelar av de landbaserade utsläppen från sjötransporter.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter